5 roller som behövs för content marketing

Vilka roller behövs för att bedriva effektiv content marketing? Det behövs berättare, innehållsproducenter, redaktörer, publikchef och innehållschef. Läs vidare om du vill veta vilken funktion de fyller och vad de gör.

Vad du behöver för lyckad content marketing

Jag tror du håller med i påståendet att marknadskommunikation som din målgrupp frivilligt tar del av är generellt mycket effektivare än sådan som din målgrupp tvingas ta del av utan att ha bett om det. Och jag tror att du håller med om att marknadskommunikation som din målgrupp inte bara frivilligt tar del av, utan också aktivt söker upp och sprider vidare, är ännu mycket mer effektiv.

Så varför gör du inte som ditt förnuft säger dig? Varför satsar du inte mer på värdestödjande och värdeskapande marknadskommunikation?

Jag förstår. Du vill. Men du vet inte hur. Och du har inte tid. Jag vill hjälpa dig. Det vill vi alla på Kntnt. Och denna blogg är vårt sätt att ge dig inspiration och råd. Framför allt med att komma igång med content marketing, som enligt vår mening är det mest effektiva sättet att bedriva värdeskapande marknadskommunikation.

Men content marketing är inget som händer av sig självt. Det kräver en innehållsstrategi och ett långsiktigt, systematiskt och regelbundet arbete. Och det senare kräver i sin tur redaktörer och andra roller.

Redaktör och andra roller

Redaktör. Det låter pretentiöst. Men låt inte det skrämma dig. Det är bara ett samlingsnamn på ett antal arbetsuppgifter som måste utföras för att lyckas med content marketing. Det är ett namn på en roll. Det är namnet på en central och drivande roll i content marketing. Den eller de personer som har rollen ansvarar för att innehåll produceras i den form och omfattning som anges i innehållsstrategin, och för att innehållet publiceras och promotas i de tänkta medierna.

Jag skall strax berätta mer om vad en redaktör gör. Men först skall vi titta närmare på fyra andra roller som också behövs för att lyckas med content marketing.

Bli nu inte förskräckt, och tro inte att det krävs ett stort team av medarbetare för att lyckas. En roll är bara ett samlingsnamn för vissa arbetsuppgifter. En person kan ha flera roller, och kan kombinera dem med andra arbetsuppgifter. Och vissa roller kan innehas av flera personer. Det är till exempel vanligt att en och samma person är berättare, innehållsproducent och redaktör, och det är inte ovanligt med flera redaktörer.

Med det sagt ger vi oss nu i kast med de fem rollerna berättare, innehållsproducent, publikchef, innehållschef – och redaktör.

Berättare

Den person som har något att förmedla – det kan vara information, kunskap eller en känsla – kallas berättare. Berättaren blir genom det publicerade innehållet företagets ”ansikte” eller ”röst”.

Berättare kan finnas inom företaget. Det kan vara Maria som är vd, Erik i kundtjänst eller Anna som är säljare. Berättare kan också finnas utanför företaget. Det kan vara tillfälliga gästföreläsare eller återkommande gästbloggare.

Innehållsproducent

En innehållsproducent är ansvarig för att ge berättarens kunskap, erfarenhet eller känsla en konkret form eller omvandla den från en form till en annan. Exempel på innehållsproducenter är reporter, fotograf, illustratör, översättare. En innehållsproducent rapporterar till den redaktör som är ansvarig för att innehållet publiceras.

Att vara ansvarig innebär inte nödvändigtvis att man gör jobbet själv. Till exempel kräver en större videoproduktion ett helt team. Men någon i teamet är ansvarig för deras leverans. Den personen är innehållsproducent.

Ofta har samma person både rollen som berättare och innehållsproducent. Det kan vara Erik i kundtjänst som regelbundet skriver på företagets blogg om sina erfarenheter av kunders frågor och problem.

Men det är inget krav för att vara berättare att också vara innehållsproducent. Berättare som inte kan producera, till exempel på grund acv tidsbrist, eller inte kan producera med tillräcklig kvalitet, till exempel på grund av ovana, skall få hjälp av en innehållsproducent. Hjälpen kan komma i många former och skall anpassas efter varje berättare. Maria som är vd har inte tid att skriva en fullödig text. Hon får hjälp av en innehållsproducent att omvandla några stolpar i ett mejl till en artikel. Anna som säljer vill inte skriva, men har inget emot att bli intervjuad om nya frågeställningar och uppdrag hon har kommit i kontakt med under veckan.

Publikchef

Publikchef har ansvar för publikrelationer. Publiken utgörs av alla som tar del av innehållet som företaget publicerar. Huvuddelen utgörs av målgrupperna för företagets content marketing, men det finns även mottagare utanför dessa. Publikchefen ansvarar för

 • att representera företaget i sociala medier, på evenemang och andra ställen där publiken finns
 • att fånga upp publikens reaktion och lyssna på deras frågor och synpunkter
 • att förmedla publikens reaktion, frågor och synpunkter till rätt personer inom företaget
 • att förmedla företagets svar tillbaka till publiken

Publikchefen rapporterar till innehållschefen.

Denna roll överlappar delvist med Social Media Manager. Men de skiljer sig i att publikchefen inte enbart fokuserar på sociala medier, och att publikchefen har ett övergripande ansvar för att företaget lyssnar och svarar på publikens reaktion, frågor och synpunkter.

Publikchef är praktiskt taget identisk med rollen Chief Listening Officer (CLO) som förekommer i engelskspråkig litteratur. Den enda skillnaden är att en CLO är en ”C-suite”, det vill säga hör till ”a corporation’s most important senior executives”, medan en publikchef inte nödvändigtvis gör det.

Innehållschef

Innehållschef har ansvar för det strategiska arbetet med content marketing. Innehållschefen skall säkerställa att det finns en innehållsstrategi och att denna efterlevs. Denna skall ständigt utveckla och förbättra arbetet med content marketing, och ansvarar för bland annat:

 • kvalitet
 • grafisk form
 • teknisk lösning
 • budget
 • kontraktsförhandling med externa leverantörer
 • mätning och uppföljning

I arbetet med att säkerställa företagets produktion av innehåll behöver innehållschefen samverka med övriga delar av verksamheten såsom PR, kommunikation, marknadsföring, kundtjänst, IT och HR.

Innehållschef är praktiskt taget identisk med rollen Chief Content Officer (CCO) som förekommer i engelskspråkig litteratur. Den enda skillnaden är en CCO är en ”C-suite”, vilket  inte är  nödvändigt för en innehållschef. Men det är rekommenderat.

I små och medelstora företag bör rollen ligga hos en person som ingår i ledningsgrupp och alltså rapporterar direkt till vd. Det kan vara marknadschefen eller kommunikationschefen förutsatt att denna ingår i ledningsgruppen. I stora företag kan rollen ligga hos en person som rapporterar till marknadsdirektör eller kommunikationsdirektör som ingår i ledningsgruppen.

Redaktör

Så har vi till sist kommit fram till den sista av de fem viktigaste rollerna för content marketing – redaktör. Det går inte att peka ut en roll som mer viktig än någon annan, men det är ingen överdrift att säga att redaktörerna har en central och drivande roll i det redaktionella arbetet. Utan dem händer inget.

En redaktör har ansvar för produktion av innehåll. Redaktörer skall säkerställa att innehåll produceras i den form och omfattning som anges i innehållsstrategin, och publiceras och promotas i de tänkta kanalerna. Redaktörens arbetsuppgifter omfattar bland annat

 • att fånga upp artikelidéer som berättare och andra medarbetare i organisationen föreslår,
 • att spåna fram ytterligare artikelidéer,
 • att planera in produktion och publicering av artiklar,
 • att beställa produktion av text, bild, video med mera av interna och externa innehållsproducenter,
 • att coacha innehållsproducenter för att säkerställa format, kvalitet och tonalitet,
 • att granska och kvalitetssäkra levererat innehåll,
 • att layouta och publicera artiklar och
 • att promota innehåll i sociala medier och andra kanaler.

Redaktörer rapporterar till innehållschefen.

Många andra roller

Du har nu stiftat bekantskap med rollerna berättare, innehållsproducent, publikchef, innehållschef och redaktör. Det är fem oumbärliga roller för en lyckad content marketing satsning – enligt min menig. Men naturligtvis finns det andra meningar i den frågan. Respekterade personer som Ann Handley och Joe Pulizzi räknar upp helt andra roller. Vilka roller som du behöver avgör till syvende och sist du själv.

Sprid denna artikel i sociala medier om du tycker den gav dig något. Och dela med dig av dina synpunkter i kommentarsfältet nedan.

Foto © Grachikova Larisa/Shutterstock

Pia Tegborg

Författare: Pia Tegborg

Pia Tegborg lämnade i mitten av 90-talet Handelshögskolan i Göteborg med en MBA. Hon har sedan dess arbetat med marknadsföring, verksamhetsutveckling och företagsekonomi. Under tolv år var hon anställd på Sveriges Kommunikationsbyråer. Där ledde hon bland annat arbetet med reklamvärldens mest prestigefyllda tävling: Guldägget. Hon var också ekonomichef. Sedan 2013 hjälper hon företagsledningar att utveckla innehållsstrategi och processer för content marketing.

Läs mer av Pia Tegborg

vulputate, mattis consectetur sed fringilla consequat. id, diam ut neque. non adipiscing
Kntnts nyhesbrev

Kntnts nyhesbrev

Gör som 2200+ kollegor.

Fyll i din epostadress och få ett mejl varje fredag med veckans innehåll.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest