© Lisa Thornberg via iStock.

Content marketing – hur långt före är USA?

Content marketing fick luft under vingarna först i USA. Marknadsförarna där ligger år före sina svenska kollegor. Men hur många år? Och finns det något att vinna på att känna till det? Det funderar jag på i denna artikel.

Content marketing ≠ ”content”

Först en vänlig påminnelse. Content marketing är inte det samma som att använda innehåll i marknadsföring. Det vore tämligen meningslöst att ha en term för det, eftersom praktiskt taget all marknadsföring förutsätter innehåll. 🙂

Content marketing benämner ett särskilt tillvägagångssätt som uppfyller fyra principer. Jag har redogjort för dessa i andra artiklar (bland andra denna) så jag ska inte upprepa dem här. Men det är värt att notera att det ända sedan mitten av 1800-talet finns exempel på företag som framgångsrikt har bedrivet content marketing. Så det är absolut inget nytt.

Något har hänt

Men det är ganska uppenbart att något har hänt de sista åren.

Först myntades begreppet för att beteckna tillvägagångssättet som beskrivs av de fyra principerna. Det skedde redan 2001. Och från 2008 började termen få spridning. Först i USA och från 2012 också i Sverige.

När många enas om ett namn på ett tillvägagångssätt, så är det lättare att prata om det, att utbyta tankar och erfarenheter, och att identifiera metoder som fungerar. Så därför har content marketing kommit att utvecklas till en metodik.

Behov av en metodik

Under senare år har behovet av en sådan metodik vuxit sig starkare i takt med paradigmskiftet från massmedia till person-till-person media. När effekten av köpt plats i massmedia blir allt mindre, så inser marknadsförare att de måste förtjäna plats i person-till-person media. Det förutsätter innehåll som är relevant, intressant och värdeskapande både för mottagare och avsändare. Seth Godin och Philip Kotler förutsåg detta redan för 15 år sedan. Och utvecklingen har kraftigt påskyndats av Google.

Så hur gör man? Content marketing är en lösning. (Andra exempel är de närbesläktade idéerna inbound marketing och youtility (lyssna från 21:05).

Frågeställning

Så, trots att content marketing har utförts ända sedan marknadsföringens uppkomst i mitten av 1800-talet, så är det först nu som metodiken har tagit form och börjat få spridning. Längst har de kommit i USA. Sverige ligger efter. Hur mycket? Och är det ens relevant? Det ska jag besvara nu.

Jämförelse USA och Sverige

För en tid sedan besökte Pia och jag konferensen Content Marketing World (om vilket du kan läsa här, här och här samt lyssna om här). Mellan två föredrag började vi fundera och diskutera hur långt content marketing har kommit i USA, där vi befann oss, jämfört med i Sverige.

Vi utgick från vad samtalen på årets upplaga av Content Marketing World kretsade kring och vad samtalen tycktes oss ha kretsat kring de tre tidigare åren. Vi antog att de som deltar på konferensen är längst fram i content marketing vågen i USA. Vi jämförde med hur vi upplever resonemanget går i Sverige längst fram i vår vågfront. Och vi antog att Sveriges vågfront rör sig med samma hastighet som USAs.

USA

Vår känsla är att marknadsförare i USA började intressera sig för content marketing runt 2008 och att det boomade 2012. Under 2013 och 2014 har många gått från att lyssna och lära sig till att prova på själva och i många fall misslyckas på grund av avsaknad av strategi. Och att döma av vad samtalen under årets Content Marketing World kretsar kring så kommer just strategi och process komma i fokus från 2015.

Sverige

Svenska marknadsförare har enligt vår uppfattning ännu inte lämnat den första fasen när man upptäcker content marketing och vill lära sig mer. Vi tror att det kommer ändras under 2015, att du och dina kollegor kommer våga prova på.

Slutsats

Vi drog av denna jämförelse slutsatsen att Sverige är cirka två år efter i USA i utvecklingen.

Ovetenskaplig men ändå relevant

Vår analys var förstås fullständigt ovetenskaplig. Den var inte ens djuplodande. Kom ihåg att vi var på språng mellan två föredrag. 🙂 Men vi tycker ändå, så här en tid efteråt, att resonemanget håller och att slutsatsen är korrekt.

Frågan om hur långt efter USA Sverige är kan synas esoterisk. Men jag tycker inte det. Om vi tar till oss det faktum så kan vi, som enskilda marknadsförare, välja att antingen följa utvecklingen i USA och få konkurrensfördelar gentemot svenska kollegor som inte gör det, eller att låta kollegorna i USA begå misstagen och i lugn och ro studera och lära av dem för att själv undvika samma misstag.

Skandinavien i övrigt

Det jag nu ska säga är helt baserat på magkänsla och utan något egentligt underlag. Jag upplever att Danmark ligger lite före Sverige, som i sin tur ligger lite före Norge. Kanske helt fel. Och antagligen inte så intressant. Men i alla fall.

Vad tycker du?

Vad är din uppfattning? Är det meningsfullt att jämföra länder så här? Ger det något? Håller du med om slutsatserna? Diskutera gärna saken i någon av de svenska diskussionsgrupperna på Facebook och LinkedIn.

Foto © Lisa Thornberg/iStock.

Thomas Barregren

Författare: Thomas Barregren

Thomas är en av Sveriges främsta tänkare inom marknadskommunikation i allmänhet och content marketing i synnerhet. Han är en av grundarna till kommunikations- och mjukvarubyrån KNTNT som bland annat har utvecklat planerings, publicerings och rapporteringsverktyget Konzilo. Thomas har arbetat med strategi och content management sedan 2004. Under nio år var han vd för en digitalbyrå som var Sveriges mest snabbväxande bolag och numera ingår i Wunder Group. Thomas har anlitats som talare på IDG:s Webbdagarna, Sveriges Mediebyråers Stockholm Media Week, Content Marketing Norges Epic Content MarketingWednesday Relations Content Marketing Day, DI:s Gasellträff med flera konferenser. Han har förläst vid bland andra IHM och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, hållit föredrag på uppdrag av bland andra Sveriges Kommunikationsbyråer (Komm!), Väst Svenska Handelskammaren och Business Region Göteborg. Han är också medförfattare till boken Content marketing – Värdeskapande marknadskommunikation.

Läs mer av Thomas Barregren

lectus quis commodo risus. sit Donec libero mi, diam vulputate,
Kntnts nyhesbrev

Kntnts nyhesbrev

Gör som 2200+ kollegor.

Fyll i din epostadress och få ett mejl varje fredag med veckans innehåll.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest