Krönikor

Här hittar du våra krönikörers betraktelser, tankar, funderingar, kommentarer och åsikter ditt och datt. Förutom att vara skönt content i sig så handlar krönikorna om sådant som intresserar oss content-nördar.

Vinnande content marketing

Hur ser pris­vin­nan­de con­tent mar­ke­ting ut? Några exem­pel kom­mer från Spoon, som härom­da­gen fick tred­je­pris och två hedersom­näm­nan­den för två bidrag av sam­man­lagt åtta­hund­ra täv­lan­de bidrag i 2013 Content Marketing Awards. I den­na arti­kel tit­tar jag när­ma­re på de två bidragen.

Läs artikeln »

Exempel på content marketing i turistnäringen

Mitten av juli, solen ski­ner för sjun­de vec­kan i följd (eller något sådant) och som­mar­bri­sen sval­kar. Det finns inte myc­ket att kla­ga på den­na som­mar. Bortsett från min moti­va­tion att skri­va på den­na blogg. Bloggat har jag gjort, men bara på min nya blogg om seg­ling i all­män­het och seg­ling med opti­mistjol­le i syn­ner­het. Kntnts blogg, den som jag hade rekom­men­de­rat mig själv som kund att upp­da­te­ra två gång­er per vec­ka – även under som­ma­ren – har inte fått den upp­märk­sam­het den bör få. Beklagansvärt, men ack så mänsk­ligt. Kntnt är ju bara jag (i ännu någ­ra dagar – blink, blink). Hur som helst, i sön­dags såg jag något som fick det att klia i mina fingrar…

Läs artikeln »