Annika Modigh är art director från Kntnts sam­ar­bets­part­ner Bridget. Annika, som har fil. kand. från Högskolan för design och konst­hant­verk, har mång­å­rig erfa­ren­het både från byrå­värl­den och inhouse. Det sena­re främst inom mode och retail. Annika är både form­gi­va­re och stra­teg, och är hjär­nan bakom UX och design för fle­ra sto­ra e‑handelssatsningar.