Carl Swensson är fri­lan­san­de foto­graf som job­bar för Kntnt. Med över 25 års erfa­ren­het i baga­get är Carl van att han­te­ra alla typer av upp­drag. Med sin idéri­ke­dom och käns­la för det genu­i­na är Carl med för­del del­ak­tig i hela den kre­a­ti­va pro­ces­sen.

consectetur amet, neque. dolor. ut fringilla libero Donec leo.

Pin It on Pinterest