Claes Gyllensvärd

Senior utveck­la­re

Claes är en erfa­ren utveck­la­re med erfa­ren­het från bland and­ra Bonnier Publications, TV2 Danmark och The Economist.