Håkan Olá äls­kar att sam­la in och ana­ly­se­ra data för att opti­me­ra digi­tal mark­nads­fö­ring. Han har exa­men fån IHM inom ana­lys av digi­tal mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning. Innan dess job­ba­de han som affärs­ut­veck­ling och för­sälj­ning inom detaljhandeln.