Nya krav för att tagga reklam

När måste ett kommersiellt samarbete i sociala medier reklammarkeras och hur ska en sådan reklammarkering se ut? Det ger vår krönikör advokat Cecilia Torelm Tornberg svar på i dagens artikel. Läs den nu!

Reklamombudsmannen prövar reklamen

Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) är näringslivets självreglering som verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden.

RO och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) granskar och prövar reklam utifrån Internationella Handelskammarens (ICC:s) Regler för Reklam och Marknadskommunikation. Besluten publiceras på reklamombudsmannen.org.

Syftet är att offentliggöra reklam som strider mot ICC:s regler samt att öka medvetenheten kring vad som är god marknadsföringssed. Fällande uttalanden innebär emellertid inga sanktioner i form av avgifter, skadestånd eller böter. Utan är endast vägledande.

Influencers fälls för bristande reklamidentifiering

Reklamombudsmannen och dess opinionsnämnd har under de senaste månaderna fällt fler än 10 influencers för bristande reklamidentifiering. Ärendena ska ge ledning för vad som är att uppfatta som god marknadsföringsetik för denna förhållandevis nya marknadsföringsmetod.

Denna artikel behandlar utvecklingen av etiken för reklamidentifiering i sociala medier.

God marknadsföringsetik

All marknadskommunikation ska kunna identifieras som reklam – artikel 9 första stycket i ICC:s regler. Detta innebär att det redan av en flyktig kontakt ska vara möjligt att utan tvekan kunna skilja marknadskommunikation från redaktionellt material.

Vid användningen av ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material, ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är.

Det kommersiella syftet skall framgå tydligt

Marknadskommunikation får enligt artikel 9 andra stycket i ICC:s regler inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga, kommersiella syfte. Det innebär att marknadskommunikation som främjar avsättningen av eller tillgången till en produkt inte får ges ut för att vara till exempel en marknadsundersökning eller en konsumentenkät, användargenererat innehåll, en privatpersons blogg eller en oberoende recension.

Reklam ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts.

Reklamombudsmannens fällande uttalanden

Enligt Reklamombudsmannens senaste uttalanden ska en reklammarkering för ett kommersiellt samarbete i sociala medier kunna utläsas direkt av mottagaren. Reklamombudsmannen har uttalat att

När man ser ett inlägg i flödet visas bilden tillsammans med vanligtvis tre rader av texten. Om texten är längre bryts den med en klickbar text ”… mer” i ljusgrått. Först när man klickar på ”mer” visas hela texten i inlägget. I de fall reklammarkeringar riskerar att hamna efter att texten bryts med ”… mer” när inlägg visas på Instagram är reklammarkeringen inte tillräcklig.

Det spelar alltså i dessa fall ingen roll vilken term (#reklam, #ad eller liknande) som används som reklammarkering vid reklamidentifikation.

Tydlig taggning ett måste

I ett par ärenden har bilden i ett Instagraminlägg taggats, det vill säga länkats till annonsörens Instagramkonto. Taggningen syntes dock först efter man klickat på bilden. Reklamombudsmannen har i dessa fall inte ansett att bilden i sig ledde till att reklamen genast kan identifieras som sådan.

Det ansågs inte tillräckligt med markeringar som måste klickas fram för att kunna läsas.

Instagram lanserar funktion för att tagga reklam

Instagram har enligt uppgift lanserat en funktion för att Influencers ska kunna reklammarkera kommersiella samarbeten i sina flöden. Enligt denna ska användaren kunna göra en speciell reklam-tagg på sponsrade inlägg. För publiken syns detta med en text ovanför bilden/videon med texten ”paid partnership with” följt av annonsörens namn.

Annonsören ska också kunna se statistik över en instagrammares reklam-taggar genom en funktion i Facebooks statistikverktyg.

Sammanfattning

Den nya goda marknadsföringsetiken för reklamidentifiering av inlägg i sociala medier innebär enligt Reklamombudsmannen att en reklammarkering ska kunna läsas direkt. Det är därmed inte tillräckligt med reklammarkeringar som måste klickas fram för att kunna läsas.

Kravet på att reklammarkeringar måste framgå omedelbart går längre än vad som hittills krävts i rättsliga sammanhang. Hur en domstol kommer att se på saken ur ett rättsligt perspektiv är dock ännu inte prövat. Det finns inte heller någon god sed för vilken term som bör användas när kommersiella samarbeten ska markeras.

Tydligt är dock att Instagram tycker att ”paid partnership with” följt av annonsörens namn är en tydlig markering eftersom de infört en sådan särskild funktion för att inlägg ska kunna reklam-taggas.

Huruvida denna markering kommer att vara rättsligt tillräcklig får dock ytterst framtida domstolspraxis utvisa.

Cecilia Torelm Tornberg

Författare: Cecilia Torelm Tornberg

Advokat Cecilia Torelm Tornberg är specialiserad på marknads- och immaterialrätt, avtalsrätt samt säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Flitigt anlitad som föreläsare av Berghs School of Communication, universitet, högskolor, organisationer och företag.

Läs mer av Cecilia Torelm Tornberg

id dapibus non felis ut Donec ipsum
Kntnts nyhesbrev

Kntnts nyhesbrev

Gör som 2200+ kollegor.

Fyll i din epostadress och få ett mejl varje fredag med veckans innehåll.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest