Kntnt peptalk

Gabriella Myrén reflekterar i korta krönikor över kommunikatörens vardag och möjligheter.

Hon är copywriter med förflutet på bland andra Forsman & Bodenfors, Mecka och Sunny Side Up. Hon har också provat på den andra sidan hos bland andra NCC, och undervisat vid Göteborgs Universitet.

Gabriella är en skicklig ordsmed som fogar ihop ord och meningar så att texten i sig får ett existensberättigande – bara för att den är så vacker. Men hon offrar aldrig innehållet på de vackra ordens altare. Texterna är kristallklara när hon benar ut svåra ämnen.

Just svåra ämnen gillar Gabriella. Sådant som berör och stökar till, som skaver och förtjusar, för att använda hennes egna ord. Framför allt är hon intresserad av hur varumärken kan blomstra och utvecklas om de bara ges mening och fylls med innehåll.

Du kan läsa Gabriellas krönikor. Men ännu bättre är att höra henne läsa dem. Inte bara för det vackra språket, och det inspirerande och energigivande innehållet, utan också för hur Gabriella framför sina texter. Det märks att hon inte bara är copywriter utan också skolad i musik och dramaturgi.

Hitta ditt content

Gabriella Myrén är ny krö­ni­kör. Läs pre­miärkrö­ni­kan som hand­lar om att hit­ta sitt eget innehåll.

Skapa ditt eget sound

Kntnts gäst­krö­ni­kör Gabriella Myrén är till­ba­ka med en ny betrak­tel­se. Lyssna eller läs eller båda!

Kan content marketing leda till constant selling?

Kntnts gäst­krö­ni­kör Gabriella Myrén är till­ba­ka med en ny betrak­tel­se. Lyssna eller läs eller båda!

Sälj vad du tycker

Dags att tän­ka på kun­den, säger Gabriella Myrén i sin fjär­de krö­ni­ka för Kntnt. Läs eller lyss­na på krö­ni­kan nu.

Bajsa och se vad det blir

Gabriella Myréns fem­te krö­ni­ka hand­lar om att våga kas­ta sig ut i det okän­da och se vart det tar en. Lyssna eller läs

Jag är naiv. Hjälp eller hurra?

In med fler nai­va män­ni­skor i de svens­ka sty­rel­se­rum­men: Vansinne eller själv­klar­het? Flipp eller flopp? Läs eller lyss­na på Gabriella Myréns krönika.

Det gäller din närvaro

Direktsändning – både bok­stav­li­gen och bild­li­gen – hand­lar Gabriella Myréns krö­ni­ka och podd om den­na gång. Lyssna eller läs, och bli inspirerad.

Vem jobbar du för egentligen?

I det åtton­de avsnit­tet av Kntnt Peptalk berät­tar Gabriella Myrén om ett sam­tal med en begrav­nings­ent­re­pre­nör. Vad har det med con­tent mar­ke­ring, und­rar du. Tja, du får väl lyssna. 🙂

Testa någon annans perspektiv

Vår syn på värl­den är långt ifrån objek­tiv. Vi tol­kar allt uti­från de vi själ­va är. Och för att inte mis­sa vik­ti­ga infalls­vinklar kan vi behö­va väx­la syn­sätt och rol­ler lite ofta­re. Men hur? Lyssna på Gabriella Myréns senas­te pod­dav­snitt så får du ett kläd­samt förslag.

Vill du leverera stort? Håll det enkelt.

Kanske inte ett Halleluja-moment men väl en aha-upp­le­vel­se inne på en liten ita­li­ensk källartrat­to­ria vid Gardasjön. Gabriellas tion­de krö­ni­ka ägnas åt de små detal­jer­nas evan­ge­li­um. Nu snac­kar vi leverans!

Spelmekanismen som förändringsledare: Roligt blir nyttigt.

Vårens sista krö­ni­ka sig­ne­rad Gabriella Myrén hand­lar om för­änd­ring och spel­me­ka­nis­mer som driv­kraft bakom för­änd­ring. Krönikan är inra­mad av en berät­tel­se om en USA-resa för många år sedan. En resa lika krav­lös som en åtta­å­rings som­mar­lov. Lyssna och njut.

Fyra insikter som nåddes i avskalat lugn.

Gabriella berät­tar hur hon rasa­de ihop fre­da­gen som semestern bör­ja­de. Men nu är hon till­ba­ka igen och med sig har hon fyra insik­ter som hon delar med sig i hös­tens förs­ta avsnitt av Kntnt Peptalk. Hör hen­nes krö­ni­ka i hen­nes podd eller läs den på Kntnts sajt.