Nyhetsbrev

Kntnts nyhetsbrev 422016

Hej och väl­kom­men till ännu ett nyhets­brev från Kntnt. Den här vec­kan blir det myc­ket Deeped Niclas Strandh och Sara Larsson Bernhard och soci­a­la medier.

Kntnts nyhetsbrev 432016

Välkommen till­ba­ka till ännu ett nyhets­brev. Idag lite tun­na­re än van­ligt. Bara två artik­lar. Det har varit en hek­tisk vec­ka för oss, och jag hann inte göra klart min arti­kel. Som ursäkt hade det ald­rig god­ta­gits på en tid­nings­re­dak­tion. Aldrig. Och eftersom con­tent mar­ke­ting går ut på att använ­da ett redak­tio­nellt syn­sätt och arbets­sätt för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion, så bor­de sam­ma sak gäl­la även här. Eller? Jaa… Nja… Kanske inte. Eller nej. Definitivt nej. Jag ska för­kla­ra, men jag mås­te ta det från rätt ända. Så ha lite tåla­mod med mig.

Kntnts nyhetsbrev 442016

Några inle­dan­de ord om vec­kans nyhetsbrev.

16 år gammal spådom slog in

Välkommen till ännu ett nyhets­brev från Kntnt. Den här vec­kan har vi tre artik­lar som är rus­kigt bra (om jag får säga det själv).

Linus på linjen

I för­ra vec­kan lamslogs Stockholm av snöo­vä­der. Det fick kon­se­kven­ser den­na vecka…

Så fångar du läsare, lyssnare och tittare

Vill du kun­na skri­va så att alla läser? Veta hur du loc­kar läsa­re in i tex­ten? Få dem fast till sista raden? Såklart du vill. Men hur? Det finns fak­tiskt ett recept som alla – bok­stav­li­gen alla – bra tala­re, för­fat­ta­re, jour­na­lis­ter, ståupp­ko­mi­ker, film­re­gis­sö­rer med fle­ra föl­jer. Och recep­tet är så enkelt att till och med Donald Trump kla­rar av det. Vill du lära dig det? Såklart du vill. Därför ska du läsa vidare.

Less is NOT more. Köpresan fram till 57%. Tröst för en förvirrad hjärna.

Hej vän­ner!

Boktips, Konzilo, skriva för webben och Kntnt frukost i januari

Årets sista nyhetsbrev!

Mest läst (och lyssnat) under 2016. 27 spaningar för 2017.

27 spa­ning för 2017 med The Social Media Professor Niklas Myhr. De mest läs­ta artik­lar­na i Kntnt Magasin 2016. De mest lyss­na­de avsnit­ten i Kntnt Radio under 2016. Allt hit­tar du här. Öppna och läs!

Glömda spaningar 2017. Välja byrå. Bild-SEO.

Drygt 13 mil­jo­ner. Så många träf­far får jag när jag söker ”mar­ke­ting trends 2017”. Jag har läst drygt 190 av dem. Några saker stic­ker ut med sin från­va­ro. Jag har grubb­lat lite på varför.

5 konkreta saker att göra 2017. Marknadschefen tar över IT-chefens jobb. Personalisera ditt innehåll. Riktiga trender.

Veckans nyhets­brev är här. Det sista för janu­a­ri 2017. Därför ska jag likt ett rik­tigt bra nyårs­fyr­ver­ke­ri avslu­ta måna­den med en mas­siv kano­nad av spa­ning­ar och fun­de­ring­ar för 2017.

Så använder vi smarttelefoner. 5 saker marknadsförare kan lära sig av YouTubers.

Samtidigt som du fick för­ra vec­kans nyhets­brev satt jag på toa och led. Vinterkräksjukan. Jag ska bespa­ra dig detal­jer­na, bara avslö­ja att till­frisk­nan­det gick lång­sam­ma­re än jag hop­pa­des på. Det oro­a­de mig.