Sommarspecial 2015

Jörgen Svedberg: varumärken, storytelling och content marketing

Pia och Thomas sam­ta­lar med Jörgen Svedberg om varu­mär­ken, sto­ry­tel­ling och con­tent mar­ke­ting. Jörgen Svedberg arbe­tar med varu­mär­kes­frå­gor på Nine Yards, och är för­fat­ta­re till boken ”9 – nio reso­ne­mang om varu­mär­ken och varumärkeskommunikation”.

Sandra Hanson: Lagar som marknadsförare behöver ha koll på

Advokat Sandra Hanson från MarLaw sva­rar på klu­ri­ga frå­gor om vad du får och inte får som mark­nads­fö­ra­re – inte minst på web­ben. Lyssna och lär!

Lars Falk, del 1: Från Kalix till Arbmans

Del 1 av 4 om och med Lars Falk. Guldsmedssonen blir jour­na­list. Börjar job­ba på Expressens annons­av­del­ning. Möter Leon Nordin. Och kom­mer till Arbmans.

Lars Falk, del 2: Falk & Partners och Butlers kokbok

Del 2 av 4 om och med Lars Falk. Falk & Partners blir en av lan­dets mest fram­gångs­ri­ka byrå­er. Söndagsmiddagar hos Carl Butler inle­der kokboksfloran.

Lars Falk, del 3: Falk & Pihl blir DDB

Del 3 av 4 om och med Lars Falk. Falk & Partners följs av Falk & Pihl som blir DDB. Hur bok­för­la­get Atlantis blev till. Grillad på bäs­ta tv-tid av Siewert Öholm.

Eva Ersson-Åbom: History marketing (Kntnt radio 39)

[kntnt_​​radio 39]

Daniel Lägersten: Visuell storytelling i content marketing

Hur kan video och film använ­das i con­tent mar­ke­ting und­ra­de en lyss­na­re. Så för att få svar inter­vju­ar vi den pris­be­lön­te tv-pro­du­cen­ten Daniel Lägersten.