Alexandra Jung

Alexandra Jung arbetar som SEO-konsult på iProspect. Hon hjälper företag att förbättra sin digitala närvaro genom bättre synlighet i det organiska söket. Tidigare har hon studerat onlinemarknadsföring på Medieinstitutet och programutveckling .NET på Nackademin i Stockholm. Alexandra har ett brinnande intresse för teknik och det digitala.

5 tips på hur du förbättrar webbplatsens laddningstid

När det gäl­ler en webb­plats ladd­nings­tid har var­je sekund bety­del­se. Inte bara för sök­mo­to­rer­na utan även för använ­dar­vän­lig­he­ten. Här delar vår gäst­krö­ni­kör Alexandra Jung med sig av 5 tips som garan­te­rat för­bätt­rar ladd­nings­ti­der­na på din webbplats.

Läs hela artikeln »

Så sökmotoroptimerar du din blogg: tips till bättre synlighet

Har du en blogg vars inne­håll du vill opti­me­ra för bäs­ta möj­li­ga pla­ce­ring vid sök­ning i sök­mo­to­rer? I dagens arti­kel delar Alexandra Jung med sig av sina bäs­ta tips på små för­änd­ring­ar som kan ge stor påver­kan i sökresultatet. 

Läs hela artikeln »

Se upp för duplicerat innehåll

Se upp för dupli­ce­rat inne­håll eller ”dupli­ca­te con­tent”. Annars får du med Google att göra. Men vad inne­bär dupli­ce­rat inne­håll, hur straf­far det min webb­plats och fram­förallt hur und­vi­ker jag det? Jo, det vet Alexandra Jung, SEO kon­sult från Iprospect. Läs hen­nes artikel! 

Läs hela artikeln »