Åsa Melin Mandre

Kommunikationskonsult och en av grundarna av Greenhill Relations. Arbetar med rådgivning och strategier för kunder som Swebus, Cision och Alltid. Har tidigare drivit Agent25 tillsammans med Matti Palm och arbetade där med marknadsföring, försäljning och kommunikation. Hon är utbildad civilekonom från Handelshögskolan samt har studerat vid HEC i Paris. Har en faiblesse för stora statistikfiler, säljprocesser och siffror i alla dess former.

9 steg: Så här gör du en företagspodd

Podcasten väx­er så det kna­kar och kana­len är nu stör­re än både twit­ter och LinkedIn. Enligt under­sök­ning­en Orvesto Konsument anger hela 2,2 mil­jo­ner svens­kar mel­lan 16–80 år att de någon gång lyss­nar på podd­ra­dio och enligt podcast-platt­for­men Acast för­vän­tas reklam i podcasts omsät­ta så myc­ket som en mil­jard dol­lar under 2017. 

Fördelarna med podcas­ten är fle­ra. Den är lätt att ta till sig, är till­gäng­lig på mot­ta­ga­rens vill­kor och var­je avsnitt har en lång livs­längd. Men vad behö­ver du som vill bör­ja pod­da tän­ka på? Vi bad Åsa Melin Mandre, kom­mu­ni­ka­tions­kon­sult på Greenhill Relations och en ruti­ne­rad podcast-pro­gram­le­da­re, att ge sina bäs­ta tips på hur du kom­mer igång med din företagspodd!

Läs hela artikeln »