Filip Majetic

Filip Majetic driver Intripid Sökmotoroptimering tillsammans med Philip Blomsterberg. Han har sedan 2009 skrivit för webben med specialisering på konsumentupplysning, bland annat som recensent för Minhembio.com, en av Sveriges största sajter för hemmaunderhållning och har tidigare jobbat hos Teveo, med fokus på SEO och värdeskapande texter och innehåll. Filip bidrar även till att uppdatera en av Sveriges främsta Adwordsbloggar, Adwords-tips.se, för att den ska fortsätta vara den yttersta svenska källan för information om Adwords.

3 tips för bättre resultat med Adwords

Låt kon­kur­ren­ter­na slåss om förs­ta pla­ce­ring­en, medan du skör­dar fruk­ter­na. I den­na gäst­krö­ni­ka ger den digi­ta­la mark­nads­fö­rings­by­rån Teveo tre tips på hur du för­bätt­rar resul­ta­tet av dina AdWords-annonser.

Läs hela artikeln »

Google RankBrain – artificiell intelligens som förstår vad du vill

Sökmotoroptimering – popu­lärt kal­lat SEO efter eng­els­kans Search Engine Optimization – är vik­ti­ga­re än någon­sin för att vårt inne­håll ska bli hit­tat. Förr var SEO lite av svart magik. Trollkarlar från SEO-byrå­er fix­a­de och trix­a­de med län­kar och nyc­kelord för att vårt inne­håll skul­le synas i sökre­sul­ta­tet. Nu hand­lar SEO om att skri­va inne­håll som foku­se­rar på ett ämne, är rele­vant för ämnet, är intres­sant för läsa­ren, och till­för något nytt. Det gyn­nar saj­ter rik på vär­deska­pan­de inne­håll, och straf­far tun­na saj­ter och saj­ter med skräp­in­ne­håll. Och det kan vi tac­ka bland annat Panda, Penguin, Hummingsbird i Googles mena­ge­ri – och nykom­ling­en RankBrain.

Under året kom­mer vi pub­li­ce­ra tio gäst­krö­ni­kor från den digi­ta­la mak­nads­fö­rings­by­rån Teveo som är spe­ci­a­li­se­rad på allt från Google – från AdWords och Analytics till SEO. I deras förs­ta gäst­krö­ni­ka berät­tar deras SEO-tek­ni­ker Filip Majetic mer om RankBrain. Varsågod.

Läs hela artikeln »