Gabriella Myrén

Gabriella Myrén är copywriter med förflutet på Forsman & Bodenfors, Mecka och Sunny Side Up; som också har provat på den andra sidan hos bland andra NCC, och undervisat vid Göteborgs Universitet. Idag driver hon den egna byrån MYRENMYREN. Här sammanför hon alla sina kompetenser som pedagog, reklamkreatör, skribent och musiker. Hållbarhetsfrågorna ligger henne varmt om hjärtat och hon drivs av övertygelsen att konkurrenskraften hos företag till stor del avgörs av dess förmåga att kommunicera – såväl inåt som utåt i organisationen.

Tröst för en förvirrad hjärna

Det är lätt att kän­na makt­lös­het över allt otäckt som just nu hän­der i värl­den. Liksom att oro­as över våra barns fram­tid. Men är det så natt­svart som det ver­kar? Rör vi oss inte trots allt, med små steg fram­åt i en pro­cess där värl­den till slut blir en liten gnut­ta bätt­re? Det är i alla fall Gabriella Myréns över­ty­gel­se när hon gui­dar oss genom för­änd­ring­ens fyra rum. Lyssna eller läs hen­nes senas­te krö­ni­ka! Som ock­så blir den sista innan Gabriella tar en paus på obe­stämd tid.

Läs hela artikeln »

Fyra goda skäl att söka sin egen plats

Trångt runt bor­det? Tajt på posi­tio­ne­rings­kar­tan? Någon som hotar din plats? Börja med att iden­ti­fi­e­ra din rät­ta plats, den plats som är ämnad för just dig, så löser sig res­ten. Det säger Gabriella Myrén. Lyssna eller läs hen­nes senas­te krönika!

Läs hela artikeln »

Vinn ny mark med sårbarhet

Du har hört det förr. Att du mås­te våga för att vin­na och sat­sa för att lyc­kas! Men har du inte hjär­tat med dig så bety­der modet inte sär­skilt myc­ket. I den stund du adde­rar din sår­bar­het där­e­mot, då hän­der det saker! Om modet av att ge sig hän och våga vara sår­bar hand­lar dagens krö­ni­ka av Gabriella Myrén. Lyssna eller läs!

Läs hela artikeln »

Fyra insikter som nåddes i avskalat lugn.

Gabriella berät­tar hur hon rasa­de ihop fre­da­gen som semestern bör­ja­de. Men nu är hon till­ba­ka igen och med sig har hon fyra insik­ter som hon delar med sig i hös­tens förs­ta avsnitt av Kntnt Peptalk. Hör hen­nes krö­ni­ka i hen­nes podd eller läs den på Kntnts sajt.

Läs hela artikeln »

Spelmekanismen som förändringsledare: Roligt blir nyttigt.

Vårens sista krö­ni­ka sig­ne­rad Gabriella Myrén hand­lar om för­änd­ring och spel­me­ka­nis­mer som driv­kraft bakom för­änd­ring. Krönikan är inra­mad av en berät­tel­se om en USA-resa för många år sedan. En resa lika krav­lös som en åtta­å­rings som­mar­lov. Lyssna och njut.

Läs hela artikeln »

Vill du leverera stort? Håll det enkelt.

Kanske inte ett Halleluja-moment men väl en aha-upp­le­vel­se inne på en liten ita­li­ensk källartrat­to­ria vid Gardasjön. Gabriellas tion­de krö­ni­ka ägnas åt de små detal­jer­nas evan­ge­li­um. Nu snac­kar vi leverans!

Läs hela artikeln »

Testa någon annans perspektiv

Vår syn på värl­den är långt ifrån objek­tiv. Vi tol­kar allt uti­från de vi själ­va är. Och för att inte mis­sa vik­ti­ga infalls­vinklar kan vi behö­va väx­la syn­sätt och rol­ler lite ofta­re. Men hur? Lyssna på Gabriella Myréns senas­te pod­dav­snitt så får du ett kläd­samt förslag.

Läs hela artikeln »

Vem jobbar du för egentligen?

I det åtton­de avsnit­tet av Kntnt Peptalk berät­tar Gabriella Myrén om ett sam­tal med en begrav­nings­ent­re­pre­nör. Vad har det med con­tent mar­ke­ring, und­rar du. Tja, du får väl lyssna. 🙂

Läs hela artikeln »

Det gäller din närvaro

Direktsändning – både bok­stav­li­gen och bild­li­gen – hand­lar Gabriella Myréns krö­ni­ka och podd om den­na gång. Lyssna eller läs, och bli inspirerad.

Läs hela artikeln »

Jag är naiv. Hjälp eller hurra?

In med fler nai­va män­ni­skor i de svens­ka sty­rel­se­rum­men: Vansinne eller själv­klar­het? Flipp eller flopp? Läs eller lyss­na på Gabriella Myréns krönika.

Läs hela artikeln »

Bajsa och se vad det blir

Gabriella Myréns fem­te krö­ni­ka hand­lar om att våga kas­ta sig ut i det okän­da och se vart det tar en. Lyssna eller läs

Läs hela artikeln »

Sälj vad du tycker

Dags att tän­ka på kun­den, säger Gabriella Myrén i sin fjär­de krö­ni­ka för Kntnt. Läs eller lyss­na på krö­ni­kan nu.

Läs hela artikeln »