Helena Sveding

Helena Sveding är Marketing Director/Head of Account Based Marketing (ABM) på Vendemore. Hon har en högskoleutbildning inom internationell marknadsföring från Sverige och USA och har arbetat med marknadsföring och försäljning i internationella bolag. I sin nuvarande roll är hon ansvarig för Vendemores marknadsföring, naturligtvis även i form av ABM, och samarbetar även med kunder i Sverige och utomlands för att utveckla deras ABM.

Så fungerar Account-Based Marketing

Account based mar­ke­ting är hett just nu. Men vad är det och hur kan det använ­das för att opti­me­ra ett B2B-före­tags sälj­re­sul­tat? Läs dagens arti­kel och anmäl dig till Kntnt fru­kost den 10 novem­ber för svar!

Läs hela artikeln »