Henrik Saalman

Henrik Saalman är advokat på Wistrand Advokatbyrå och specialiserad inom företagsöverlåtelser, allmän bolagsrätt och fastighetsrätt. Huvuddelen av Henriks arbete är transaktionsrelaterat och avser köp och försäljning av företag och fast egendom i olika former. Henrik bistår även klienter med rådgivning avseende allmänna bolags- och fastighetsrättsliga frågor såsom aktieägaravtal, optionsprogram samt kommersiella hyresavtal.

Elektronisk signering av avtal: Tänk på detta innan du väljer leverantör

Snabbare avslut är en driv­kraft när efter­frå­gan på tjäns­ter där kun­den sig­ne­rar doku­ment digi­talt ökar. En för­enklad admi­nist­ra­tion är en annan. Men att väl­ja rätt i djung­eln av leve­ran­tö­rer är inte lätt. Så vad ska du tän­ka på? Det vet advo­kat Henrik Saalman på Wistrand Advokatbyrå. Läs hans rekom­men­da­tio­ner i dagens artikel!

Läs hela artikeln »