Jerry Silfwer

Jerry Silfwer är specialist på digital företagskommunikation och bloggar om digitala övertalningsstrategier på Doctor Spin med det populära nyhetsbrevet SpinCTRL. Till vardags driver han Kaufmann, en digital kommunikationsbyrå specialiserad på videoproduktion och innehållsdistribution i sociala medier. Jerry utsågs 2016 till Sveriges mest inflytelserika kommunikationsrådgivare i digitala kanaler av Cision.

Accelerationsterorin för varumärkesbyggare

Bygg din egen varu­mär­kes­publik! Uppmaningen kom­mer från Jerry Silfwer som är expert på digi­tal kom­mu­ni­ka­tion. Men tro inte att det är enkelt. Tvärtom. Det är både tåla­mods­prö­van­de och slit­samt sam­ti­digt som till­väx­ten till en bör­jan är lång­sam. Ändå skall du inte ge dig. För sat­sar du på att byg­ga en lojal publik är det du som tar hem segern på upp­lop­pet. Läs Jerry Silfwers arti­kel nu!

Läs hela artikeln »