Johanna Lindh

Johanna Lindh är gästbloggare på Kntnt.com. Hon är webbredaktör och innehållsstrateg med stor kunskap om publiceringssystem och sociala medier. Johanna har tidigare arbetat som webbutvecklare och är specialiserad på Drupal. Fritiden ägnar hon åt att sporta, läsa kinesiska och hålla sig uppdaterad om digitala trender.

Innehållsansvarig – arbetsuppgifter och utbildningar

Det bör­jar dyka upp i plat­san­non­ser där före­ta­get söker en inne­hålls­an­sva­rig. Men vad gör en sådan? Vilka fär­dig­he­ter och egen­ska­per efter­söks? Och var utbil­dar man sig till det? Låt oss under­sö­ka saken.

Läs hela artikeln »