Karin Molin & Johanna Thorin

Karin Molin och Johanna Thorin är båda studenter på yrkeshögskoleutbildningen IP Grafisk produktion och form i Göteborg.

Våga ta din marknadsföring till nästa steg!

Marknadsföring som mål­grup­pen upp­skat­tar och spri­der vida­re är dröm­men för många före­tag. Att lyc­kas är inte all­tid enkelt, men med en väl­ut­veck­lad con­tent mar­ke­ting-stra­te­gi kan det bli verk­lig­het. Häng med till­ba­ka i histo­ri­en – och bli inspi­re­rad att fort­sät­ta sik­ta fram­åt.

Läs hela artikeln »