Lars Falk

Lars Falk tillhör den lilla grupp kreatörer som från tidigt 1970-tal i mer än två decennier dominerade den svenska reklamscenen. Där var han sällan primadonnan, snarare då dramaturgen. Som stilist är han en av landets mest erkända copywriter. Mer om Lars liknande tankar kring reklam, kommunikation och copywriting ofta förklädda till händelser ur ett rikt yrkesliv, återfinns på hans egen blogg: Bara Ord.

Storytelling– några ord om vikten av att berätta

Lars Falk, svensk reklams grand old man, berät­tar om berät­tel­sers styr­ka. Om sto­ry­tel­ling som konst. Konsten att lyss­na. Läs den­na fan­tas­tis­ka krö­ni­ka av klock­sko­ja­rens lärling.

Läs hela artikeln »