Nils Fridlund

Nils Fridlund är grundare och VD på Sunbird vilket är en snabbt växande webbyrå som får företag att öka sin försäljning online. Sunbird är extra duktiga på webbdesign, konverteringsoptimering, sökmotoroptimering och Google Ads.

Utforma webbplatsens innehåll så Google förstår

Det bäs­ta inne­hål­let är det som syns. Se där­för till att vara kom­pis med Google och att föl­ja giv­na rikt­lin­jer. I dagens arti­kel tip­sar vår gäst­krö­ni­kör Nils Fridlund om hur du med enk­la knep får ord­ning på inne­hål­let på din webb­plats. Läs nu!

Läs hela artikeln »