Nils Grundberg

Nils Grundberg har en bakgrund inom kommunikation och reklam. Bland erfarenheter, som anställd och som uppdragstagare, finns exempelvis Fjällräven, Fazer Food Services och Gränsfors Bruk. Han har även byggt upp och sålt en av Sveriges största friluftssajter Outdrr. Nils jobbar nu med sin produktionsbyrå Tajga och med spel i bolaget Nomisma där han är delägare, Nomisma driver trafik och skapar leads inom iGaming.

5 saker marknadsförare kan lära sig av YouTubers

YouTube är den popu­lä­ras­te saj­ten för video och musik – oav­sett ålder. Redan i för­sko­le­ål­dern tar använ­dan­det fart för att kul­mi­ne­ra i ton­å­ren men pågå ända in på ålderns höst. Vad är det då som gör en Youtuber mer fram­gångs­rik än en annan och vad kan vi mark­nads­fö­ra­re lära av det­ta? Det reder vår gäst­krö­ni­kör Nils Grundberg ut i dagens artikel!

Läs hela artikeln »