Pia K Töre-Wallin

Pia K Töre-Wallin har bakgrund som praktiserande jurist, webbredaktör, community manager och kreativ skribent. Olika former av kommunikation har alltid stått i centrum för hennes yrkesutövande. Idag använder hon sig av all erfarenhet inom området i det egna företaget Prosit Ord & Bild AB Hennes tre heta tips för ett mer inspirerande och kreativt förhållningssätt till liv och arbete; omge dig med färger, ät mycket grönsaker (särskilt morötter) och krama regelbundet katter.

Egna bilder ger äkthet i din visuella kommunikation

Skrota ”stock photo”-bilderna. Använd egna bil­der på före­ta­gets webb­plats för att med äkt­het speg­la bola­gets tjäns­ter, varor och vär­de­ring­ar. Finns det någon anled­ning till att inte göra det? Låt din visu­el­la kom­mu­ni­ka­tion ska­pa vär­de och bygg rela­tio­ner, gör det genom att andas kva­li­tet med auten­ti­ci­tet ända ner till mins­ta bild. Läs mer om att våga vara kre­a­tiv och sann mot dig själv och dina kunder.

Läs hela artikeln »