Robin Pettersson

Robin Pettersson har arbetat med digital marknadsföring i tio år och har under sin resa byggt upp två specialistbyråer på ämnet. Numera sitter han som VD på marknadsföringsbyrån Here där han tillsammans med sitt team hjälper några av de största varumärkena i Sverige. Robin föreläser med jämna mellanrum, framförallt inom digital närvaro och har utbildat under bland annat Digitalakademin, Handelsakademin och nu senast som ansvarig för kursen digital marknadsföring under utbildningen "E-Commerce Manager" på IHM Business School. Favoritämnet är "fällor", något som ofta återspeglas i hans föreläsningar.

Vem tjänar egentligen på affiliatemarknadsföring?

Idéen med affi­li­a­te­mark­nads­fö­ring är gans­ka enkel och grund­tan­ken är god. Det hand­lar om att ta hjälp för att nå ut med sin pro­dukt eller tjänst onli­ne och sedan beta­la för över­ens­kom­men pre­sta­tion. Så långt, så gott men meto­den har ock­så ska­pat debatt. Inte minst när det kom­mer till vem den gyn­nar. I dagens arti­kel ger vår gäst­skri­bent Robin Pettersson, som är expert på digi­tal mark­nads­fö­ring, sin syn på affi­li­a­te­mark­nads­fö­ring. Läs och se om du hål­ler med!

Läs hela artikeln »