Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren driver den lilla contentbyrån CodeGrown, bloggar på sebastianliljegren.se och verkar som skribent på Lånen.se. Med ett stort intresse för marknadsföring och sökmotoroptimering har han - efter att ha verkat inom bland annat detaljhandeln och telemarketingbranschen - funnit sin plats inom den digitala marknadsföringsbranschen. Sebastian skriver inte bara gärna och mycket, utan är även flink på tangentbordet och har en topphastighet på cirka 630 tangentnedslag per minut.

Spetsa din content marketing-distribution med telemarketing

Content mar­ke­ting är inte bara pro­duk­tion av inne­håll. Minst lika vik­tig är dis­tri­bu­tio­nen. Det är natur­ligt­vis ing­en idé att pro­du­ce­ra inne­håll som inte når ut och där­för krävs akti­vi­te­ter för att din mål­grupp skall hit­ta det. Medan du via soci­a­la medi­er eller ditt nyhets­brev når ut brett, inbju­der tele­mar­ke­ting till en per­son­lig och rela­tions­byg­gan­de kon­ver­sa­tion. Vår gäst­skri­bent Sebastian Liljegren skri­ver om var­för du med för­del använ­der tele­mar­ke­ting som kanal för din con­tent mar­ke­ting. Läs hans arti­kel nu!

Läs hela artikeln »