Sofia Gustafsson

Sofia Gustafsson är försäljningschef på Cision Sverige AB och har lång erfarenhet av försäljning och kommunikationsbranschen. Sofia har genom sitt arbete med kundanpassade lösningar stor kunskap inom områden som till exempel företagskommunikation, investor relations, pr, omvärldsbevakning och sociala medier.

Svenskarna och sociala medier 2016

Hur har svens­kar­nas bete­en­de på soci­a­la medi­er för­änd­rats under 2016? Vilka platt­for­mar är det som tren­dar och vil­ka bör­jar fal­la? Sofia Gustafsson på Cision har tagit del av Internetstiftelsens rykan­de färs­ka rap­port. Ta del av hen­nes insik­ter i dagens arti­kel!

Läs hela artikeln »