Tobias Bratt

Tobias Bratt arbetar som biträdande jurist på Wistrand Advokatbyrå. Hans huvudsakliga arbetsområden är marknadsrätt, transaktionsjuridik och allmänna bolagsrättsliga frågor.

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs hela artikeln »