Sökmotoroptimering är död! Eller?

Jobbar du med digital marknadsföring? Då har du säkert hört till leda att sökmotoroptimering är viktigt. Men är det verkligen så? På sista tiden har Google gjort en rad ändringar som mer är något annat har ställt begreppet på ända. I denna artikel förklarar jag hur sökmotorer fungerar, vad det innebär att sökmotoroptimera, begrepp som vit hatt och svart hatt, och inte minst vad alla ändringar från Panda till Hummingbird innebär för dig.

Vad är sökmotoroptimering?

Men först: Vad är egentligen sökmotoroptimering? Termen, som ofta förkortas SEO efter det engelska uttrycket search engine optimization, betecknar en rad olika tekniker och tillvägagångssätt som alla syftar till att placera just dina sidor så tidigt som möjligt i sökresultatet. Tanken är att desto högre upp i resultatlistan din sida ligger, desto större chans att att den som söker också klickar på länken och kommer till din sida.

För att förstå hur du kan sökmotoroptimera, och hur du påverkas av den senaste tidens ändringar, så behöver du har lite förståelse för hur sökmotorer arbetar. För dig som känner dig lite osäker på detta kommer först en enkel förklaring.

Söktjänsters anatomi

Med sökmotor menar vi ofta en webbaserad söktjänst för internet. De mest kända söktjänsterna är Google och Bing. I Sverige är det praktiken bara Google som gäller. En söktjänst består av tre delar.

Först är det en sökrobot (som på engelska kallas web crawler eller web spider). Den surfar automatsikt på webben och i sociala medier för att hitta länkar till nya sidor. Den besöker också sidor den redan har varit på, för att se om innehållet har ändrats.

Den andra delen är ett index. Det fungerar som ett sakregister i en bok. För varje sökord i indexet finns en lista med sidor som bättre eller sämre matchar sökordet. Hur bra en sida matchar ett sökord bestämmer dess ranking. Desto bättre matchning, desto högre ranking, och desto tidigare i listan. Det är sökroboten som bestämmer under vilka sökord en sida skall föras in under och med vilken ranking. Det kallas för indexering.

Den tredje och sista delen är den egentliga sökmotorn. Den tar emot din sökfråga, slår upp relevanta sökord i indexet, sammanställer ett svar rangordnat efter ranking och presenterar resultatet för dig. Sökresultatet kallas av folk i branschen för SERP efter engelskans search engine results page.

Du kan i koden för en webbsida tala om för sökmotorer att du inte vill att sidan skall indexeras. Du kan också tala om för sökrobotar att inte följa en länk.

Vad är sökmotoroptimering (igen)?

Sökmotoroptimering handlar om att medvetet och systematiskt påverka sökrobotar så

 1. att de hitta sidan
 2. att de placera sidan i indexet under önskade sökord
 3. att de ge sidan så hög ranking som möjligt

Du kan påverka på många sätt. Med innehållet (till exempel vilka ord du använder, var du använder dem eller hur långt du skriver). Med länkar (till exempel vilka sidor du länkar till eller vilka sidor som länkar till dig). Med sociala medier (till exempel genom att dela det i Google+ eller få många att gilla ditt inlägg). Med din webbplats (till exempel ditt domännamn, hur välskriven din HTML-kod är eller hur snabb din webbserver är). Och med en massa andra saker. Google till exempel titar på mer än 200 olika saker.

White hat, grey hat och black hat

Att ”medvetet och systematiskt påverka” låter som falskspel. Och ja, mycket som har gjorts, och görs än i dag, är både oärligt och regelvidrigt. Sådan sökmotoroptimering betecknas som black hat. Exempel på black hat SEO är när företag erbjuder pengar eller andra förmåner för att någon skall länka till dem.

Men mycket sökmotoroptimering är bara sunt förnuft och helt i linje med söktjänsternas önskan och regler. Sådan optimering betecknas som white hat.

Alla företag som hjälper kunder med sökmotoroptimering säger att de inte gör black hat. Och jag tror seriösa SEO-företag håller sig (numera) på betryggande avstånd från det. Men det är inte samma sak som att de bara göra white hat. Många gör saker som förvisso inte strider mot söktjänsternas regler, men där man kan ifrågasätta om det är i linje med andemeningen och god sed. Sådan optimering betecknas som grey hat. Överdriven användning av ett sökord i en text är ett exempel på grey hat.

Gör rätt sökmotoroptimering

Du skall omfamna white hat optimering. Det är hjälper sökrobotarna att hitta sidan, placera det under rätt sökord, och ge den rättvis ranking. Det i sin tur hjälper din målgrupp.

Och du skall sky både grey och black hat optimering. Det kan kortsiktigt ge dig en bättre ranking. Men kommer på lång sikt bara att skada rankingen, och i värsta fall leda till att din webbplats blir avstängd från Google och andra söktjänster.

Minns du AltaVista?

World Wide Web, eller kort och gott webben, hade funnits i ett drygt decennium, och internet ännu längre, när Mosaic, den första grafiska webbläsaren, såg dagens ljus 1993. Men det var Mosaic, och dess efterföljare Netscape, som transformerade både internet och webben från en militär och akademisk angelägenhet till ”information superhighway” för alla och envar.

Men vart skulle man åka på dessa informationens motorvägar? Det behövdes kartor. Eller rättare sagt sökbara kataloger över webbplatser. Och sådana uppstod i parti och minut under 1990-talets andra hälft. De mest kända hette AltaVista, Excite, Infoseek, Inktomi, Magellan, Northern Light och Yahoo!.

Kuslig förmåga att visa extremt relevanta resultat

Under 1996 arbetade två studenter, som studerade till en master i datavetenskap vid Stanforduniversitetet, med en sökmotor som de kallade BackRub. Året därpå bytte de namn på sökmotorn. Och ännu ett år senare startade de ett bolag med samma namn. Sökmotorn och bolaget heter idag Google.

I februari 1999 skrev PC Magazine att Google har ”en kuslig förmåga att visa extremt relevanta resultat”. Med denna förmåga sopade Google banan med konkurrent, som inom något år var fullständigt förbisprungna av uppstickaren, och är idag döda och bortglömda.

Googles kamp mot skräpinnehåll

AltaVistas och de andra sökmotorernas oförmåga att skilja agnarna från vetet blev deras fall. Om inte Google fortsätter att leverera ”extremt relevanta resultat” så kommer någon annan göra det, och Google gå samma öde som AltaVista och de andra. Detta vet Google. Och därför har de förklarat krig mot tunna webbplatser och skräpinnehåll (som Google kallar web spam).

Sedan 2011 har Google rullat ut den ena förändringen efter den andra i syfte att ge mesta möjliga relevanta resultat på varje sökfråga. Först ut var Panda med syfte ”att försämra placeringen för lågkvalitativa webbplatser” och ”att ge bättre placering för högkvalitativa webbplatser”. Därefter kom Googles page layout algorithm som straffar webbsidor som har för lite innehåll ”ovanför vecket”, det vill säga inte tillräckligt mycket värdefullt innehåll synligt utan att rulla. Sen kom Penguin som aggressivt straffat sökmotoroptimering som inte är white hat. Nyligen har den engelskspråkiga versionen av Google också börjat att lyfta fram in-depth articles – något som säkert kommer till Sverige.

Ny sökmotor

Det engelska ordet för kolibri är också namnet på Googles nya sökmotor – Hummingbird. Det är en helt ny sökmotor som Google tog i bruk i augusti 2013. Fast helt ny är den kanske inte. Enligt Google är Hummingbird byggd av både gamla delar, som till exempel Panda och Penguin, och helt nya delar.

Hummingbird är den största förändringen av Googles motor sedan 2009. Den påverkar 90% av alla sökningar. Så vad är så speciellt med Hummingbird? För att förstå det måste du först förstå ”den långa svansen”.

Long tail sökord

Antag att du driver en liten tebutik i Göteborg. Butiken har en webbsida som du vill sökordsoptimera. Vilka sökord skall du satsa på?

Naturligtvis är ”te” ett av orden. Men om du söker på te så får du fler än 3,3 miljarder träffar. Inte lätt att sticka ut där inte. Minst sagt. Nästan lika många träffar blir det för ”grönt te”, ”rooibos te” och andra vanliga sökfraser med ordet te. Men om du söker du på ”tebutik i Göteborg” så får du bara 115 träffar. Och för ”tebutik i Göteborg med longjing” finns bara två träffar.

Kurva där den långa svansen (the long tail) är markerad med gult.
Kurva där den långa svansen (the long tail) är markerad med gult.

Om du räknar alla träffar för alla tänkbara sökfraser som innehåller ordet te så kommer du upptäcka att det bara är några få som har fler än tio träffar, men att det är oändligt många som har färre. Den första gruppen är väldigt generella, som till exempel ”grönt te”. Och den senare är väldigt specifik, som till exempel ”tebutik i Göteborg med longjing”. Om man ritar fördelningen i ett diagram så bildar de specifika sökfraserna en lång svans. Därför kallas dessa för long tail sökord.

Sökord har förlorat betydelse

Fram till idag har SEO-experter fokuserat mycket på long tail sökord. Det gällde att komma på alla tänkbara varianter som målgruppen för webbsidan kan tänkas söka med. Tanken var att det är lättare att få en bra ranking på long tail sökord än för de breda sökorden. Och med tillräckligt många varianter, inklusive alternativa stavningar och felstavningar, så ökar chansen att synas.

Men med Hummingbird förlorar longtail sökord sin betydelse. Hummingbird försöker nämligen tolka sökfrågorna, som till överväldigande majoritet hör till den långa svansen, och förstå vad du som söker egentligen frågar efter. Hummingbird tar till sin hjälp annan information, som till exempel var du befinner dig när du söker, och vad du har sökt på tidigare, och så vidare.

Koncept det nya svarta

Hummingbird försöker alltså förstå vad du söker efter. Google letar inte längre i sitt index efter exakt de sökord du har angivit utan efter det koncept du har beskrivit med din sökfråga. Och därför hittar Googles sökmotor numera sidor med innehåll som inte alls innehåller sökordet som du angav men som ändå handlar om det. Detta är ett betydelsefullt steg mot den så kallade semantiska webben.

Och det är i ljuset av detta skifte, från sökord till koncept, som vi kan förstå varför Google inte tycker det är något större problem att ta bort sitt fria sökordsverktyg som alla SEO-experter har använt sig av, eller att dölja för sajtägare vilka sökord som besökare har använt för att komma till deras sida. (Här kan du läsa mer om dessa förändringar.)

Så är sökmotoroptimering död?

Nej. Men Panda, Penguin och Hummingbird har gjort att det inte längre handlar om någon mystisk konst som bara några få trollkarlar bemästrar. Sökmotoroptimering handlar idag mest om att bestämma sig för ett koncept som en webbsida skall handla om, och sen skriva en inte allt för kort, engagerande och intressant artikel och tänka på att skriva för webben. Om detta får jag återkomma en annan gång.

Sprid budskapet

Gillade du denna artikel? Gav den dig något? Sprid den i så fall i sociala medier till dina vänner, kollegor och bekanta.

P.S. Gissa vilket koncept denna artikel är optimerad med avseende på. 🙂

Foto överts på sidan © Dawn Ashley (CC BY-ND 2.0).

Thomas Barregren

Författare: Thomas Barregren

Thomas är en av Sveriges främsta tänkare inom marknadskommunikation i allmänhet och content marketing i synnerhet. Han är en av grundarna till kommunikations- och mjukvarubyrån KNTNT som bland annat har utvecklat planerings, publicerings och rapporteringsverktyget Konzilo. Thomas har arbetat med strategi och content management sedan 2004. Under nio år var han vd för en digitalbyrå som var Sveriges mest snabbväxande bolag och numera ingår i Wunder Group. Thomas har anlitats som talare på IDG:s Webbdagarna, Sveriges Mediebyråers Stockholm Media Week, Content Marketing Norges Epic Content MarketingWednesday Relations Content Marketing Day, DI:s Gasellträff med flera konferenser. Han har förläst vid bland andra IHM och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, hållit föredrag på uppdrag av bland andra Sveriges Kommunikationsbyråer (Komm!), Väst Svenska Handelskammaren och Business Region Göteborg. Han är också medförfattare till boken Content marketing – Värdeskapande marknadskommunikation.

Läs mer av Thomas Barregren

12 Kommentarer

 1. Tobias Haugen den 23 oktober 2013 kl 11.40

  Konceptet verkar ju helt klart vara i linje med frågeställningar som ”Vad innebär modern sökmotoroptimering?” och ”Hur hamnar jag högre upp på Google?”. Frågeställningar som antagligen är rätt vanliga idag 🙂 Snyggt. Introduceringen till Hummingbird var ny, den tar jag med mig. 2. Anna Lerneryd den 23 oktober 2013 kl 14.57

  Hej
  Tack för en riktigt intressant och väl genomgående artikel från början till slut.

  Men jag har en fråga. Nu när hummingsbird är implementerat betyder det att man inte längre ska försöka skriva det man vill bli hittad på på samma sätt som tidigare? Även om Google letar mer efter konceptet måste det väl fortfarande hjälpa om man skriver sin sites syfte i klartext? Tidigt i texten etc.? Finns det några regler som verkligen inte gäller längre eller är det lite i rörligt som vanligt? 3. Thomas Barregren den 23 oktober 2013 kl 15.27

  Hej Anna!

  Roligt att höra att du fann blogginlägget intressant.

  Det är lika viktigt som förr att skriva om det man vill bli hittad på. Skillnaden är att du inte behöver peta in alla tänkbara varianter på det i din text. Skriv naturligt och beskriv ditt koncept med de ord som passar bäst. Du signalerar deras betydelse, precis som förr, genom att använda dem i title-taggen, i rubriker, tidigt i texten, fetad, kursiverad, i bildtext, i länkar och så vidare. Din sida hamnar i Googles index under de ord och fraser som du använder.

  Dina sidor kommer indexeras på samma sätt som före Hummingbird. Hummingbird handlar inte om sökrobot. Hummingbird handlar om hur sökfrågorna tolkas.

  Google är nu bättre på att först vad du frågar efter. Hummingbird handlar bara om att tolka långa sökfrågor som ”hur hamnar min webbplats högt i sökresultatet” till korta dito som ”sökmotoroptimering” och sen inkludera även de i svaret. Det är det som gör att vi inte längre behöver optimera på long tail sökfraser.

  Exempel: När jag förr i tiden bloggade om publiceringsverktyg, så ville jag få med alla varianter av konceptet, inklusive publiceringsverktyg, webbpubliceringsverktyg, content management system, CMS och publiceringssystem. Nu räcker det med ett av dem. Åtminstone i teorin. Återstår att se hur det fungerar i praktiken.

  Enligt min mening gäller alla goda SEO-regler fortfarande. Men du behöver inte längre fylla texten med onaturliga varianter på temat.

  Hoppas det blev tydligare. 4. Håkan Persson den 9 november 2013 kl 13.49

  Hej!

  Det var verkligen en blandad soppa av både intressanta iakttagelser, fakta och ren desinformation om sökmotoroptimering. Jag förstår att det är dina subjektiva åsikter som du vill lyfta fram, men det vore tråkigt om någon tog dem som fakta. Det jag syftar till är bland annat att du tar till trista beskrivningar som ”oärligt och regelvidrigt” och exemplifierar detta med köp och byte av länkar. Det är fel. Det är vare sig oetiskt eller brottsligt eller oetiskt då det inte är Google som bestämmer reglerna för vad man får göra med sin egna egendom. Google själva beskriver aldrig detta som oetiskt och detta är något jag diskuterat många gånger med Googleanställda. Däremot har Google rätt att bestämma över sina sökresultat och vilka förutsättningar som ska påverka placeringarna. Det spelar ingen roll ifall länkarna är köpta, tillkommit genom byte eller naturligt. Googles algoritmer kan aldrig avgöra skillnaden. Visst utför de manuell granskning och visst kan Googles algoritmer i allt större grad identifiera länknätverk, men återigen så är det inte fråga om polisiärt arbete utan en ren kvalitetsgranskning.

  Placeringarna i sökmotorn Google avgörs, precis som du beskriver, av en mängd olika algoritmer. Vissa körs hela tiden, andra med kortare och längre algoritmer. Den som kan placera sig idag har förmodligen störst chans att placera sig bra även i framtiden. Att enbart tro att det räcker med ett bra innehåll är att vara naiv. Denna sidan placerar sig inte på något sökbegrepp som t e x jag inte skulle kunna passera inom loppet av ett par dagar, kanske i bästa fall redan efter en timme bortsett från domännamnet möjligen.

  Sökmotoroptimering är viktigt och bristen på personer med kunskap är stor. Betydelsen av denna kunskap har vuxit snarare än minskat på sistone. Det handlar om en djupare förståelse för vad som påverkar ranking. Semantisk sök och Googles användning av ”The Knowledge Graph” är jätteintressant. Hummingbird som du nämner skapar nya möjligheter även om den uppdateringen påverkar en bråkdel av sökresultaten. 5. Thomas Barregren den 9 november 2013 kl 15.16

  Hej Håkan!

  Tack för dina synpunkter. Det är altid värdefullt att belysa en fråga från olika vinklar. Det gäller i synnerhet sökmotoroptimering, som många upplever som lite hokus pokus.

  Jag håller med om att ”[s]ökmotoroptimering är viktigt och att bristen på kunskap är stor”. Jag tycker därför att konsulter som du själv har en viktig funktion att fylla. Jag är alltså inte emot vare sig sökmotoroptimering eller SEO-konsulter. Tvärtom!

  Men jag är starkt emot tvivelaktiga metoder, som tidigare har varit vanligt förekommande i din branch och än idag förekommer. Jag hoppas du håller med mig i detta.

  Jag tror dig när du skriver att du kan passera denna sida inom loppet av ett par dagar eller till och med efter en timme. Men jag tror du bara kan uppnå det med otillåten blackhat teknik, och att det i långa loppet kommer straffa den domän du använder för att nå syftet.

  Jag förstår att du inte håller med om beskrivningen ”otillåten”. Det är sant att Google inte bestämmer över din egendom. Men du bestämmer å andra sidan inte över deras egendom: sökmotorn. Vill du synas i Googles sökmotor så måste du följa Googles riktlinjer.

  Om jag förstår dig rätt så menar du att det inte är oärligt och regelvidrigt att erbjuder pengar eller andra förmåner för att någon skall länka till en sida.

  Om det är oärligt eller inte är naturligtvis upp till var och en att tycka. Men regelvidrigt är det. I Googles riktlinjer för innehåll står följande att läsa:

  Alla länkar som är avsedda att manipulera PageRank eller en webbplatsplacering i Googles sökresultat kan betraktas som en del av ett länksystem och ett brott mot Googles riktlinjer för webbansvariga. Det gäller även tekniker som manipulerar länkar till webbplatsen eller utgående länkar från den.

  Bland alla exempel som ges återfinns bland annat:

  Köpa och sälja länkar som vidarebefordrar PageRank. Detta innefattar såväl att betala för länkar, eller inlägg som innehåller länkar, som att erbjuda varor eller tjänster i utbyte mot länkar eller att skicka någon en produkt ”gratis” mot att de skriver om den och inkluderar en länk

  Överdriven utväxling av länkar (”Länka till mig så länkar jag till dig”)

  Textreklam eller ”native advertising”, det vill säga textreklam på webben, där artiklar som innehåller länkar för att vidarebefordra PageRank inkluderas mot betalning

  Vidare skriver Google i sina riktlinjer för kvalitet:

  Skapa sidor som främst är till för användare, inte för sökmotorer.

  Vilseled inte användarna.

  Undvik att använda knep som syftar till att förbättra placeringen i sökmotorn.

  Till sist måste jag bemöta ditt påstående att Hummingbird bara ”påverkar en bråkdel av sökresultaten”. Amit Singhal, som är Senior VP of Search på Google, säger i en intervju med Forbes att ”den påverkar 90% av världens alla sökningar”. 6. Håkan Persson den 9 november 2013 kl 16.23

  Nej jag behöver inte ta till några av Google otillåtna regler, det går faktiskt att skapa placeringar i alla fall för sökbegrepp som knappt har någon konkurrens.

  Jag anser att det är tjänstefel att vilseleda företag att tro att de tjänar på att i första hand lyssna på Google och att strikt följa Googles riktlinjer, om man samtidigt har som uppdrag att hjälpa företaget att skapa mer organisk söktrafik och sälja mer. Det gör de inte.

  Google ser inte till det enskilda företagets intressen utan endast till sina egna, precis som vilket företag som helst. Precis som jag skrev så har t e x länkarnas tillkomst ingenting med kvalitet att göra. Självklart vill Google kontrollera sitt sökresultat. Kvaliteten på sökresultatet är en förutsättning för att Google fortsättningsvis ska vara den marknadsledande sökmotorn, vilket är en förutsättning för att kunna maximera annonsintäkterna. Google tar alltmer betalt för sin egna ”länkförsäljning” och SEO-företag/konsulter som lyckas skapa organisk trafik är kanske Googles största konkurrenter idag.

  Ett företag som satsar mycket resurser på sökmotoroptimering är också måna om kvalitet och att skapa användarupplevelser för att sälja mer. Visst finns det avarter inom SEO och oseriösa metoder, men det handlar antingen om att utsätta kunderna för risker de inte är medvetna om eller att inte skapa resultat överhuvudtaget. Position 11 på Google skapar knappt mer värde än position 100 sett till ökad försäljning och för de företag jag har insyn i så är topplaceringar en bra förutsättning för ”long tail” och att fånga upp breda matchningar.
  Sökmotoroptimering handlar inte om hokus pokus längre utan många arbetar med helt transparenta metoder. 7. Thomas Barregren den 9 november 2013 kl 17.50

  Håkan, vår diskussion kokar ned till en ganska intressant fråga om vems bästa du och jag skall ha för våra ögon. Jag läser din senaste kommentar som att du anser

  • att dina kunders kortsiktiga vinning går före deras kunders bästa,
  • att det därför är rätt att bryta mot Googles riktlinjer, och
  • att jag därför vilseleder när jag säger att det är fel.

  Har jag förstått dig rätt?

  Min uppfattning om Googles motiv till sina riktlinjer är att de vill att sökresultat skall rättvist reflektera sidornas kvalité. Det gagnar alla oss som söker. Men inte företag med bristfälligt innehåll. Lösningen för dessa företag är enligt min menig inte att manipulera sökmotorn utan att producera bättre innehåll.

  Den bärande idéen bakom Googles osannolika framgång är att många länkar till en sida och många omnämnanden i sociala medier är en indikator på kvalité. Så därför är det inte bara ett brott mot Googles riktlinjer att erbjuder pengar eller andra förmåner för att någon skall länka, utan också oärligt mot alla som söker.

  Jag utgår från att du förklarar detta för dina kunder, så att de kan ta ställning till om de vill att du skall bryta mot Googles riktlinjer eller inte. Att inte berätta detta är att vilseleda. 8. Håkan Persson den 9 november 2013 kl 18.33

  Nej jag jobbar inte kortsiktigt, vilket inte heller de jag samarbetar med gör. Snarara handlar det om att arbeta efter de metoder som ger resultat idag och vara flexibel nog att förändra arbetssättet när förutsättningarna ändras.

  Det finns inget rätt eller fel, ingen moral heller, i själva saken att bryta mot Googles riktlinjer. Det handlar om risk.

  Jag pratar inte uteslutande om just mina arbetssätt i sig, för de varierar verkligen.

  Jag förstår ditt resonemang, men de allra flesta företag som vill marknadsföra sig i Googles organiska sökresultat och det har aldrig fungerat med spekulation i vad som kommer fungera i framtiden. De jag respekterar inom branschen arbetar alla långsiktigt. Det finns de som levererar resultar år ut och år in (förutsättningarna har alltid varit föränderliga) och de som inte kan leverera resultat.

  Intressant diskussion, men tyvärr blir ju kärnfrågan ”politisk” och jag tror inte vi lyckas övertyga varandra till att ändra åsikt:) 9. Thomas Barregren den 10 november 2013 kl 18.15

  Håkan, det har vart en intressant diskussion. Jag tror vi förstår varandras synpunkter ganska väl, och det är egentligen det enda man kan hoppas på när man diskuterar en fråga som bottnar i olika övertygelser. 10. Niklas Lohmann den 19 november 2013 kl 21.28

  Riktigt intressant diskussion ovan. Ett lysande exempel på när diskussionen i sig lyfter content till nya höjder! Tack. 11. Håkan Persson den 20 november 2013 kl 13.59

  Det är inte bara diskussionen som höjts utan även denna sidas placering i sökresultatet på sökordet sökmotoroptimering:) 12. Michael Baggelin den 9 december 2013 kl 17.22

  Sökmotoroptimering är det mest kostnadseffektiva sättet att synas för rätt målgrupp enligt de publiceringsnormer som angetts av bland annat Google.

  Man lär man sig hur man ska arbeta strategiskt och vad som fungerar inom ramarna för varje projekt och affärsområde.

  Målet är att investera i kundens egen produkt och leverera resultat med långsiktighet som håller.libero. dolor suscipit id, facilisis risus elit.
Kntnts nyhesbrev

Kntnts nyhesbrev

Gör som 2200+ kollegor.

Fyll i din epostadress och få ett mejl varje fredag med veckans innehåll.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest