Spetsa din content marketing-distribution med telemarketing

Content marketing är inte bara produktion av innehåll. Minst lika viktig är distributionen. Det är naturligtvis ingen idé att producera innehåll som inte når ut och därför krävs aktiviteter för att din målgrupp skall hitta det. Medan du via sociala medier eller ditt nyhetsbrev når ut brett, inbjuder telemarketing till en personlig och relationsbyggande konversation. Vår gästskribent Sebastian Liljegren skriver om varför du med fördel använder telemarketing som kanal för din content marketing. Läs hans artikel nu!

Telemarketing och content marketing i synergi

Med en karriär inom telemarketingbranschen i ryggsäcken startade jag för några år sedan eget inom digital marknadsföring. I egenskap av frilansskribent och bloggare har jag sedan dess arbetat en hel del med content marketing (innehållsmarknadsföring) som marknadsföringsmetod.

Telemarketing och innehållsmarknadsföring är på många sätt som dag och natt; två vitt skilda metoder och tillvägagångssätt. Medan content marketing representerar den moderna, digitala marknadsföringen, associerar många (däribland jag själv) marknadsföring via telefon med en svunnen tid. Men är så verkligen fallet, eller kan de bägge marknadsföringsmetoderna i själva verket komplettera varandra och användas tillsammans för att uppnå en synergieffekt?

Att skapa efterfrågan och generera leads

Content marketing är en utmärkt marknadsföringsmetod när det kommer till att skapa en efterfrågan för ett företags produkter eller tjänster. Resultatet av denna marknadsföringsaktivitet är att företagets målgrupp blir mer benägna att köpa de tjänster eller produkter som företaget i fråga tillhandahåller.

Innehållsmarknadsföring kan även vara ett effektivt verktyg för att generera leads. Leadsgenerering sker ofta i utbyte mot innehåll, i syfte att bygga upp en databas med leads som kan följas upp via telemarketing eller e-postutskick. Resultatet av denna marknadsföringsaktivitet är att nya kontakter tillgängliggörs för marknadsföring eller försäljning.

Att skapa en efterfrågan och att generera leads är naturligtvis viktigt för ett företags marknadsföring, och de båda aktiviteterna kan med fördel samverka.Varje enskild interaktion som du vill att en individ ska ha med ditt content behöver fokusera på att antingen generera ett lead eller att skapa en efterfrågan hos denne. För att kombinera dessa aktiviteter behöver de två sorternas interaktioner vävas samman över tid — du bör inte försöka åstadkomma bägge dessa effekter genom en enda interaktion.

Telemarketing personlig och relationsbyggande

Det är här telefonen som marknadsföringsredskap kommer in i bilden. Telemarketing bör nämligen inkluderas i ditt företags distributionsplan för att effektiv spridning av content i flera kanaler skall uppnås.

Genom att publicera innehåll på sociala medier eller via ett digitalt nyhetsbrev kan du nå större grupper av människor, medan telemarketing förser dig med ett verktyg för att skapa relationer med prospekts genom mer personliga samtal.

Via telemarketing, e-postutskick och liknande marknadsföringsaktiviteter kan du skapa en efterfrågan hos en mindre målgrupp med hjälp av noga utformade meddelanden och relevant content. För de flesta upplevs dock ett telefonsamtal som mer personligt och uppriktigt än ett generiskt e-postutskick.

Kalla samtal och telefonskräck

Det råder delade meningar kring huruvida kalla samtal fortfarande är ett gångbart marknadsförings- och försäljningsverktyg. Vissa beslutsfattare är i princip omöjliga att nå via telefon medan andra föredrar kalla samtal framför e-postutskick, bland annat beroende på att deras e-postinkorgar på daglig basis fullkomligt översvämmas av mejl.

Många medarbetare på företag lider dessutom av telefonskräck och upplever en motvilja mot att ringa och göra undersökningar, boka möten eller sälja produkter/tjänster via telefon. Jag vet av personlig erfarenhet att kalla samtal är något av en konstform och att det krävs tålamod och kontinuitet för att lyckas. Det gäller bara att inte ge upp vid motgångar och att försöka bli mer bekväm utanför sin bekvämlighetszon.

Skapa relationer och generera leads

Det är förvisso viktigt för ett företags tillväxt att skapa en stark närvaro online, men en distributionsstrategi som är helt och hållet nätbaserad är sannolikt inte särskilt relationsbyggande.

Det är här som traditionella marknadsföringskanaler, såsom telemarketing, kan vara viktiga för att generera leads. Anledningarna till att telemarketing bör inkluderas i strategin för distribution av content är flera:

  • Medan content marketing är ett passivt sätt att skapa engagemang bland företagets kunder, är telemarketing ett proaktivt sätt att göra detta.
  • Ditt företag har större möjlighet att förmedla trovärdighet och värme genom konversationer mellan två människor.
  • Telemarketing gör det möjligt att ge och ta emot feedback ögonblickligen. Via telefon kan du dels besvara frågor och slå hål på farhågor, och du kan även få viktig information om till exempel vilket slags content dina potentiella kunder föredrar.

Content behöver skapa engagemang

De flesta av oss verksamma inom digital marknadsföring känner till vikten av bra innehåll och arbetar enligt devisen “content is king”. Det är viktigt för företag att producera kvalitativt content och att vid rätt tidpunkt nå ut till rätt personer med detta innehåll.

I dagsläget hoppar tyvärr alltför många företag på content marketing-tåget och sprider sitt innehåll i diverse kanaler utan att först fundera på vilket kundsegment man vill nå. Och med tanke på den enorma mängd innehåll som idag flödar på nätet och i sociala medier, satt i förhållande till det antal gånger som presumtiva kunder agerar genom innehållet, blir det tydligt att det inte nödvändigtvis är mer content som krävs för att ett företag i högre grad ska kunna engagera sin målgrupp.

Negligera inte distributionen

Många av oss lägger allt större fokus på att få vårt innehåll att synas i sökmotorer och på sociala plattformar, men vi tenderar att negligera ett viktigt verktyg för distributionen av vårt innehåll – telemarketing.

Kanalen är förvisso flera decennier gammal, men faktum är att den har gynnats av de tekniska framsteg som skett under årens lopp – på så sätt att det idag är möjligt att via telemarketing nå mängder av prospekts på ett effektivt sätt.

Telemarketing är dessutom en mer proaktiv kanal, trots att man via sociala medier har möjlighet att nå ut till betydligt fler människor. Telemarketing är – enligt mig och näst efter personliga möten i samband med mässor och liknande – överlägset när det kommer till att skapa en “mänsklig kontakt”. Som digital marknadsförare kan du därför med fördel använda dig av styrkan i telemarketing i din strategi för distribution av content och på så sätt åstadkomma en högre avkastning på din investering.

Istället för att lägga alla resurser på icke-proaktiva kanaler, kan du genom att involvera telemarketing i din content marketing-strategi garantera en ökad interaktion med din målgrupp. Antingen genomför du telefonintervjuerna själv eller så outsourcar du detta arbete; telefonintervjuare är ofta skickliga på att styra ett samtal på ett sätt som ger uppdragsgivareninte bara leads, utan även input som kan bidra till att förbättra skapandet av innehåll.

Så kan content marketing och telemarketing kombineras

Ovan har jag redogjort för hur ett företag kan dra nytta av att involvera telemarketing i sitt content marketing-arbete. Avslutningsvis delar jag med mig av några praktiska exempel på hur det kan gå till.

Öka deltagandet i webbseminarier

Det vanligaste sättet att bjuda in till webbseminarium är genom ett e-postutskick. Detta fungerar vanligtvis bra, men ibland dyker blott hälften (om ens det) av de personer som har anmält sig till webbseminariet upp.

Vi människor tar ofta ganska lätt på de anmälningar vi gör via nätet eller sociala medier, medan vi tenderar att i högre utsträckning stå fast vid vårt ord om vi muntligen anmäler oss till ett evenemang. Genom att låta professionella telefonintervjuare ta hand om inbjudningsprocessen, säkerställer du att andelen inbjudna personer som deltar i webbseminariet blir högre än via e-postinbjudningar.

Få presumtiva kunder att prenumerera på nytt innehåll

Även om du kanske inte har något nytt eller relevant innehåll att erbjuda dina läsare för stunden, kommer du förhoppningsvis att ha det i framtiden. I slutet av varje telefonsamtal bör därför kontakten övertalas att prenumerera på ditt innehåll. Genom att få tillstånd att i framtiden skicka uppdateringar om nytt innehåll via e-post, kan du bibehålla kontakten med din presumtiva kund. Det är dessutom ett krav enligt GDPR-lagstiftningen att man ber om samtycke till behandling av personuppgifter, så varför inte se till att få detta överstökat vid första kontakten?!

Driva trafik och vägleda prospekts

Ibland är det erbjudande man tillhandahåller ganska komplext och kräver viss dokumentation för att övertyga presumtiva kunder att köpa produkten eller tjänsten.

Via telemarketing kan personer ur målgruppen guidas till en relevant avdelning på företagets webbplats, där telefonintervjuaren – eller du själv – går igenom det innehåll kopplat till erbjudandet som finns tillgängligt på hemsidan, vilket leder till att företagets ställning som en expert på området befästs.

Så ett frö för framtiden

Alla personer du kommer i kontakt med kommer inte vara redo att köpa direkt. Det är därför viktigt att skapa leads genom att så ett frö för framtiden. Om du nyligen har publicerat nytt innehåll har du en utmärkt anledning att kontakta presumtiva kunder. Du kan till exempel fråga om de har sett ditt senaste blogginlägg, eller om de vill delta i nästa webbseminarium.

Få ut mesta möjliga av ditt content

När du väl har skapat riktigt bra innehåll, bör du naturligtvis få ut mesta möjliga värde av detta. Om du exempelvis skrivit ett blogginlägg som berör ett relevant ämne och skapar många interaktioner på sociala medier, bör du inte dra dig för att formatera om innehållet och få än mer användning för det. Du kan till exempel göra om blogginlägget till ett videoklipp, ett nyhetsbrev och en infografik. Därefter kan du med fördel fokusera på blogginlägget i din telemarketingkampanj och skapa konversationer med potentiella kunder med hjälp av innehållet.

Sebastian Liljegren

Författare: Sebastian Liljegren

Sebastian Liljegren driver den lilla contentbyrån CodeGrown, bloggar på sebastianliljegren.se och verkar som skribent på Lånen.se. Med ett stort intresse för marknadsföring och sökmotoroptimering har han - efter att ha verkat inom bland annat detaljhandeln och telemarketingbranschen - funnit sin plats inom den digitala marknadsföringsbranschen. Sebastian skriver inte bara gärna och mycket, utan är även flink på tangentbordet och har en topphastighet på cirka 630 tangentnedslag per minut.

Läs mer av Sebastian Liljegren

felis justo risus non Donec lectus ultricies accumsan Lorem Phasellus mattis
Kntnts nyhesbrev

Kntnts nyhesbrev

Gör som 2200+ kollegor.

Fyll i din epostadress och få ett mejl varje fredag med veckans innehåll.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest