Testa någon annans perspektiv Kntnt Peptalk 9

Vår syn på världen är långt ifrån objektiv. Vi tolkar allt utifrån de vi själva är. Och för att inte missa viktiga infallsvinklar kan vi behöva växla synsätt och roller lite oftare. Men hur? Lyssna på den nionde krönikan av och med Gabriella Myrén så får du ett klädsamt förslag.

För en tid sen hade jag ett uppdrag där jag skulle förmedla ett företags ståndpunkt. (Det här kanske låter väldigt svävande, men vi kan låta det vara så.)

I mina öron lät deras beskrivning av sig själva som ett företag som gärna tog ledarrollen i sin bransch.

”Då skriver jag att ni är modiga”, sa jag glatt.

”Absolut inte”, löd det snabba svaret. ”Det ska vi verkligen inte säga.”

Jag trodde människan drev med mig.

”Om vi påstår oss vara modiga innebär det att vi är villiga att ta risker. Och det låter inte bra.”

När något självklart blir till raka motsatsen

Jag gapade och försökte ta in vad jag just hade hört. Inte modiga? Är det möjligt att de inte ville uppfattas som modiga?

”Nej, vi ska inte ta risker. Eller åtminstone inte använda oss av det i kommunikationen.”

Jag hade väldigt svårt att tackla detta. För mig är modig en viktig egenskap. Något som är helt avgörande för att man ska kunna ta sig vidare, kanske till och med på ett annat sätt än man tidigare gjort.

Jag respekterade visserligen företagets önskan men fortsatte grubbla på detta.

Den livsviktiga kontexten

Personligen tycker jag det är oerhört viktigt att kunna vara modig. Men jag har också förstått att det i vissa lägen inte är den egenskap som bör lyftas. Och det har uteslutande att göra med vilken kontext man befinner sig i.

Just det. Kontexten. Tänk så fruktansvärt fel det kan bli om vi inte tar hänsyn till kontexten. Eller så blir det helt galet roligt. En grov gissning är att 95% av alla humornummer bygger på en händelse som utspelar sig i en oväntad kontext.

Äggparty? För att någon har korsfästs?

Ta till exempel Johan Glans magiskt roliga ståupp-nummer om påsken och den helt vansinniga idén om att manifestera en av världens största religioners främsta högtider med en fasligt massa ägg. Och harar. Och kärringar med kvast.

Eller Johan Rheborgs alter ego Morrans genomäckliga spabad i ett sunkigt gammalt akvarium. Helt fel ställe för en avstressande och hälsosam upplevelse.

Och så vidare.

Se hela bilden

Tänk så lätt en mening eller ett uttalande ryckt ur sitt sammanhang kan ge en helt annan vinkel eller uppfattning. Blandar vi dessutom det här med våra egna förutfattade meningar kan en diskussion få oanade konsekvenser om man inte ser till hela bilden och tar in samtliga fakta och åsikter.

Vi ser ju som sagt inte världen som den är. Vi ser den som vi är.

Ju fler desto bättre

Och det är bara en av anledningarna till att man på en reklambyrå till exempel, behöver vara fler om kommunikationskonceptet. Det behövs flera granskande ögon för att säkerställa att inte utkastet bara blir en spegling av min egen uppfattning.
Så självklart är det bra med många kockar. Ju fler ögon och öron desto bättre.

Men det är också bra att ibland vända och vrida på de egna perspektiven. De där förutfattade meningarna har en tendens att lite för ofta spela oss ett rätt så mediokert spratt.

Vem är du i mötesrummet?

Då syftar jag på alla dessa roller vi spelar eller tar oss an i mötesrummen eller i vänkretsen.

”Han är en väldigt livlig debattör.”
”Hon ska ju alltid in och rota i detaljer.”
”Du ser tydligen inga hinder överhuvudtaget?”
”Nu är du väldigt skeptisk.”
”Du säger ju inget.”
”Hon har jämt så galna idéer.”
”Han är naiv.”
”Du vill bara bestämma.”
”Du tänker bara på faktureringen.”
”Du tror ju det värsta om alla hela tiden.”
”Nu är du totalt orealistisk.”

Måste vi vara på ett visst sätt?

Ett möte med alla dessa roller och egenskaper måste ju vara ett bra möte, tänker jag. Mixen är viktig. Mångfalden behövs.
För en persons ståndpunkt är inte viktigare för slutresultatet än någon annans.

Här har jag gått bet många gånger. Framför allt är det här som jag har nedvärderat mig själv. För att jag inte varit på ett visst sätt.

Alla roller behöver tillsättas

Tidigare kunde jag klanka ner på mig själv för att jag inte var tillräckligt drivande i diskussionen, utan mest bara suttit och lyssnat för att istället försöka skapa mig en bild av vilka åsikter som egentligen ryms runt bordet.

Men med åren har jag fattat: Det är ju en bra egenskap. Eller rättare sagt, det är också en viktig roll att fylla runt diskussionsbordet.

Vi måste vara på olika sätt. Vi måste lyfta olika saker. Vi måste ha flera infallsvinklar.

Att skilja på sak och person

Felet vi alltför ofta gör är att missta en persons roll i bland annat mötessituationen för deras enda personlighet eller egenskap. I en välsmord grupp kan medlemmarna tillfälligt fylla de roller som för närvarande är vakanser.

Så när jag varit tyst under ett möte så kanske det är för att några andra har drivit på i en viss fråga och att jag istället har behövt betrakta lite på avstånd hur de olika åsikterna tas emot för att sedan kunna berätta för de andra vad jag upplever har sagts. Precis som det har suttit duktiga projektledare i samma rum som sett hur man skulle kunna organisera det fortsatta arbetet, skeptiker som klokt prövat alla framlagda teorier, specialister som hittat lösningar på de delikata problemen.

”Varför?” En mycket mer intressant fråga än ”Vem?”

Är det då rätt tänkt att rangordna dessa roller? Kan verkligen någon roll vara viktigare än någon annan sett till vad som ska uppnås?

Jag är inte nödvändigtvis den roll jag tar på mig. För mig har den insikten varit väldigt befriande.

Därför är jag så hängiven att söka svaret på ”varför”. Varför vi som företag finns. Varför vi vill utveckla och utvecklas. Varför vi ska genomföra ett visst projekt. Varför vi drivs av det vi drivs av.

Kom överens om er kontext

Beroende på vad vårt varför landar i kan vi runt bordet formulera en tydlig och gemensam målbild. För om vi inte ens kan enas om vad det är vi tillsammans ska uträtta, då kommer fortsättningen bli svår.

Vi måste sätta vårt varför i rätt kontext. Tolka vårt varför. Bena ut vad hållbarhet betyder för just oss. (Jag tycker fortfarande att det är ett bra exempel på ett högaktuellt ord som alla talar om ungefär lika slarvigt som orden service och kvalitet. Det vill säga, utan att ge sin egen unika tolkning av vad det ordet betyder för just oss.)

Så okej. Vi säger att vi nu bestämt oss för vart vi ska. Vi har förstått i vilken kontext vi behöver befinna oss i. Hur ska vi då få alla inom organisationen att komma dit? Eller åtminstone röra sig åt samma håll?

De olikfärgade hattarnas lek

Edward de Bono, en brittisk läkare som gjort sig känd främst för sina tankar om kreativitet och lateralt tänkande, konstruerade på 1980-talet en lek med hattar.

I boken ”Six thinking hats” liknar han leken med de olika hattarna vid en kraftfull magnet som hjälper mötesdeltagarna att tänka i samma riktning.

Färgernas betydelse

Den vita hatten står för fakta och neutral information. Vad vet vi?
Den gröna hatten står för kreativitet, innovationer, idéer och lösningar. Vad skulle vi kunna göra? (Här är det också tillåtet att provocera för det högre syftets skull.)
Med den röda hatten på huvudet tillåts känslor och intuition ta överhanden. Hur känner vi inför detta?

Svart hatt pekar på svagheterna och identifierar hot. Vad finns det för faror?
Den gula hatten lyser av positivism. Här pratar man om att bygga värden och fördelar. Vad är bra med detta?

Den blåa hatten symboliserar kontroll och får ofta organisera själva användandet av hattarna och kan objektivt sammanfatta det man senare kommer fram till.

Tänk på ett sätt i taget

När mötesdeltagarna sätter på sig en viss hatt får de bara komma med synpunkter som tjänar just denna hatts syfte. Om den gula hatten är på får man bara tänka positivt och glatt. Ingen tillåts så mycket som att andas en kritisk tanke eller vad som är möjligt rent administrativt eller organisatoriskt.

När alla ombeds ta på den röda hatten, då är det känslor som ska fram – inget annat.

Ungefär så.

Struktur, utmaning, mångfald och avpersonifiering

Mitt syfte är egentligen inte att in i minsta detalj förklara hur metoden går till. Men jag gillar idén med hattarna. Av flera anledningar.

  • Dels formar tankeleken en struktur där man rutar in alla tänkbara infallsvinklar i ett problem eller projekt. Jag inbillar mig att man på så sätt har tänkt igenom alla möjliga scenarier. Lite som en SWOT-analys fast med ännu fler ingredienser.
  • Dels tvingas alla deltagare utmana sig själva när alla måste tänka till utifrån sex olika tankevinklar. Det är givetvis en rejäl utmaning för en faktaälskande människa som inte är van att tänka utanför boxen. Och säkert är det svårt för en kreativ människa att bara se till alla tänkbara hot och vara extremt varsam och försiktig i sin syn på projektet.

Men detta i sin tur ger alla möjlighet att växa och se nya sidor hos sig själva – och varandra. Dubbeltumme på den, säger jag.

  • Dels formar man en berikande mångfald. Ingen blir viktigare än någon annan. Koncentrationen stärks. Fokus är hela tiden på målet. Moderatorn kan enkelt uppmana alltför fritänkande deltagare att minnas vilken hatt man för stunden har på sig ifall diskussionerna börjar urarta. Det blir bra mötesdisciplin.
  • Dels blir allas olika åsikter betydligt mindre laddade. När jag uppmanas att sätta på mig en viss hatt kan ju inte någon annan beskylla mig för att vara på ett visst sätt. Det var ju min uppgift och skyldighet!

Sikta inte på att vinna mötet. Sikta på att nå målet.

Här tror jag den allra största vinsten ligger. Jag är inte nödvändigtvis den roll jag tar på mig.

Det jag säger i en viss fråga behöver inte ha med min privata åsikt att göra. Utan det är något jag säger, frågar eller föreslår för att vi tillsammans ska kunna nå vårt mål.

Avpersonifierar man rollerna i ett möte så blir det också helt oviktigt att undanhålla avgörande information eller hålla inne på idéer för att själv kunna framstå som så mycket bättre. Det handlar inte om att vinna mötet. Det handlar om att komma fram till målet.

Vi är så mycket mer än vi – och andra – kanske tror

Jag vägrar tro att vi människor bara kan ha en egenskap eller en angreppsvinkel. Tror vi så om oss själva eller någon annan så får vi nog försöka locka fram fler sidor hos varandra.

Så släpp tanken på hur du själv uppfattas om du säger si eller så. Pröva olika åsikter för att se hur de landar och om de kan ta idéerna vidare genom någon annan. Håll ständigt ögonen på målet och gör det du kan för att ni alla ska kunna ta er dit.

Lämna det begränsande jaget utanför mötesrummet

Och när du ändå är i farten: Släpp prestigen. Även om inte alla gör det. Du kommer må så mycket bättre och få så mycket mer gjort.

Gör det inte så personligt. Och framför allt. Ta det inte personligt ifall dina frågor och idéer angrips.

Jag vet. Det är så mycket lättare att säga till någon annan. Men saken är den att jag säger det lika mycket till mig själv.

Res tillsammans

Bli medveten om kontexten. Sätt in allt i sitt rätta sammanhang. Lyssna in vad andra har att tillföra, tro att det du själv tänker spelar roll och omvärdera allt som sägs utifrån det gemensamma målet.

Det är därför det blir så svårt på egen hand. Kontexten kräver nämligen alla våra olika infallsvinklar, alla våra olika personligheter för att vi tillsammans ska kunna forma en helhet och se den stora bilden. Och det är det som är det fina i all kråksång.

Tack för nu.

Läs eller hör Gabriellas alla krönikor!

Gabriella Myrén

Författare: Gabriella Myrén

Gabriella Myrén är copywriter med förflutet på Forsman & Bodenfors, Mecka och Sunny Side Up; som också har provat på den andra sidan hos bland andra NCC, och undervisat vid Göteborgs Universitet. Idag driver hon den egna byrån MYRENMYREN. Här sammanför hon alla sina kompetenser som pedagog, reklamkreatör, skribent och musiker. Hållbarhetsfrågorna ligger henne varmt om hjärtat och hon drivs av övertygelsen att konkurrenskraften hos företag till stor del avgörs av dess förmåga att kommunicera – såväl inåt som utåt i organisationen.

Läs mer av Gabriella Myrén

sem, venenatis mattis id lectus libero libero.
Kntnts nyhesbrev

Kntnts nyhesbrev

Gör som 2200+ kollegor.

Fyll i din epostadress och få ett mejl varje fredag med veckans innehåll.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest