Vad content marketing kan lära av neuromarketing Kntnt frukost 32 med Erik Modig

Neuromarketing handlar om hur marknadsföring påverkar människor. Kunskap som kan användas för att skapa effektivare marknadskommunikation – något som Erik Modig har forskat på under tio år vid Handelshögskolan i Stockholm. I mars månads Kntnt frukost berättar han mer om neuromarketing och vad du som arbetar med marknadskommunikation i allmänhet och content marketing i synnerhet kan lära dig.

Så gör du PR av världsklass

Som brukligt har vi två talare på dagens program. Innan Erik Modig intar scenen inleder Alexander Mason, som är kommersiell chef på Cision, frukosten med en kortare föreläsning om hur du arbetar framgångsrikt med PR.

Efter många års juryarbete i Spinn, Sveriges största tävling för PR-kampanjer, besitter Alexander konsten att skilja agnarna från vetet. I sin presentation tar han upp tre saker att tänka på för dig som vill göra PR av världsklass.

1. Tre delar i samspel

I bra PR samspelar kreativitet, kommunikation men teknik menar Alexander samtidigt som han höjer ett varningens finger. Se alltid till att ha din grundstory klar innan du plockar in tekniken. Risken finns annars att den kreativa processen blockeras.

2. Nätverk är vägen framåt

Enligt rapporten Kommunikatören 2016 jobbar hela 60% av kommunikatörerna i traditionella (hierarkiska) organisationer. Samtidigt tror endast 5% att det är det bästa sättet att organisera sig på. Närmare 60% menar istället att nätverksorganisationen är den bästa vägen framåt.

3. Nya roller i fokus

Vi behöver nya roller i våra PR-projekt. Förutom den självskrivna kommunikatören och person som kan hantera tekniken behöver vi en analytiker med uppgift att kolla av vad som fungerar, göra uppdateringar och utvärdera.

Då den som brinner för att berätta historier sällan går igång på google analytics ligger det nära tillhands att ”datanörden” blir ett eftertraktat villebråd för denna roll.

Inspireras

Bra PR ger avtryck. Alexander avrundar sin föreläsning med att visa två framgångsrika PR-kampanjer.

Så kan content marketing lära av neuromarketing

Det är dags för Erik Modig att ta plats på scen för att under 45 minuter förklara för morgonens åhörare vad neuromarketing är och hur content marketing kan lära av det.

Mäta istället för att fråga

För att få effekt av vår marknadskommunikation behöver vi förstå hur folk beter sig, och för att förstå detta behöver vi oss in i hjärnan.

I hjärnan finns olika känslocentra vilkas reaktioner går att läsa av. Genom att använda olika tekniker för att mäta förändringar i aktiviteten i olika delar av hjärnan kan man få svar på varför konsumenten tar de beslut den gör, och vilken del av hjärnan som styr detta.

Att basera vår kunskap om konsumenters beteende på hjärnforskning, neuroscience, är inget nytt. Forskningen kring hjärnan har dock exploderat de senaste tio åren och ur detta har neuromarketing vuxit fram.

Subitala signaler som påverkar

Forskning kring hjärnan är som sagt inget nytt men väl att vi börjat tittar närmare på vad som sker omedvetet, där vi mäter subtila signaler som i stor utsträckning påverkar oss. Tidigare har vi frågat konsumenten vad denna anser om exempelvis en produkt, nu undersöker vi istället hur konsumenten reagerar på den.

Hjärnans tre system för beslut

Allt som handlar om hjärnan är en förenkling av något som är väldigt komplext. Erik har, baserat på 10 års forskning, utvecklat en modell som utgörs av tre system och lika många sätt att fatta beslut på. Grovt förenklat:

  1. Utvärderaren (det tänkande systemet). Högt engagemang för beslut.
  2. Snabbtänkaren. Lågt engagemang för beslut. Beslut sker ofta på rutin.
  3. Känslomänniskan (den omedvetna hjärnan). Beslut styrs av instinktiva impulser.

I filmen förklarar Erik hur de olika systemen förhåller sig till varandra.

Vad marknadsföraren kan lära av detta

Uppdelningen i tre olika system visar hur vi som kommunikatörer skall tänka beroende på syftet med vår kommunikation. Inom neuromarketing handlar det inte om att fokusera på de två översta systemen (våra tankar) utan det handlar om att hitta när de instinktiva impulserna väcks i vårt emotionella jag. Det handlar om att väcka känslor.

Se Eriks presentation

Vi spelade in Eriks föreläsning, som en tjänst till dig som inte kunde komma, och för dig som vill se och höra presentation igen. Du kan se filmen nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du föredrar att bara lyssna så kan du göra det på SoundCloud.

Mer av Erik Modig

Vill du höra mer av Erik Modig skall du lyssna på avsnittet Neuromarketing: Kommunicera effektivare med dina mottagares undermedvetna i Kntnt Radio 91. Samt avsnittet Så fattar dina köpare beslut i Kntnt Radio 25.  

Missa ingen Kntnt frukost

Kntnt frukost är ett samarbete mellan Kntnt, Cision och Marknadscheferna och arrangeras varje månad. Som en service till dig som inte kan komma spelar vi alltid in presentationen. Du hittar dem längst ner på  denna sida.

Pia Tegborg

Författare: Pia Tegborg

Pia Tegborg lämnade i mitten av 90-talet Handelshögskolan i Göteborg med en MBA. Hon har sedan dess arbetat med marknadsföring, verksamhetsutveckling och företagsekonomi. Under tolv år var hon anställd på Sveriges Kommunikationsbyråer. Där ledde hon bland annat arbetet med reklamvärldens mest prestigefyllda tävling: Guldägget. Hon var också ekonomichef. Sedan 2013 hjälper hon företagsledningar att utveckla innehållsstrategi och processer för content marketing.

Läs mer av Pia Tegborg

amet, vulputate, libero. massa libero Aliquam libero facilisis
Kntnts nyhesbrev

Kntnts nyhesbrev

Gör som 2200+ kollegor.

Fyll i din epostadress och få ett mejl varje fredag med veckans innehåll.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest