Foto: © TMAB2003 (CC BY-ND 2.0)

Varför smarta marknadsförare bloggar

Har ditt företag eller din organisation ingen blogg? I vart fall ingen som ni satsar på? Det är synd. Ni går miste om ett av de kraftfullaste, mest kostnadseffektiva, och samtidigt enklaste och mest förlåtande sätt som finns att göra content marketing.

Företagsblogg är ett bra sätt att ge företaget en personlighet och bygga varumärke, att skapa efterfrågan och generera leads, och att hålla kontakten med både potentiella och existerande kunder. Och det är mumma för sökmotorer. Kort sagt: en blogg är för ditt företag vad dunderhonung är för Bamse.

Smarta marknadsförare och kommunikatörer vet detta och satsar på en företagsblogg. Läs vidare om du vill veta varför.

3 av 4 bloggar – men inte i Sverige

Om jag frågar ett genomsnitt av marknadschefer om de gör content marketing, så svarar 12 av 13 ja. Det gäller vare sig de kommer från Nordamerika, Storbritannien, Australien eller Sverige.

Och frågar jag de tolv vad de använder, så svarar 3 av 4 blogg. Det vill säga om de kommer från Nordamerika, Storbritannien eller Australien.1 2 3 Men kommer de från Sverige, så svarar lika många, 3 av 4, att de inte använder blogg.4

Svenska marknadsförare gör alltså tvärtom mot vad en stor del av deras kollegor världen runt gör. Varför?

Fördomsfulla marknadschefer?

”Vi vill inte ha någon blogg”, säger marknadschefen på ett B2C-företag i mellansverige. Han tillägger: ”Ingen är intresserad av vad vd äter till lunch.” Kommentaren fälls precis som jag avslutat en introduktion till en flerdagars workshop med marknadschefen och hans team. Jag har nämnt företagsblogg som ett bra exempel på hur content marketing kan bedrivas.

Jag tycker marknadschefen är fördomsfull. Ursäkta min uppriktighet, men vad annat kan jag kalla någon som uppenbarligen låter förutfattade meningar styra sina beslut?

Är då hans inställning representativ för svenska marknadschefer i allmänhet? Ja, tyvärr verkar det så. Många företagsledare, marknadsförare och kommunikatörer jag har pratat med avfärdar idéen att företag skall ha en blogg. De gör det med varierande argument.

Förutfattade meningar

I förra veckan pratade jag med kommunikationsansvarig på ett B2B-företag. Också hon sa att företagsblogg är uteslutet. Varför? ”Företaget är så komplext.”

Ser du mönstret? Marknadschefen säger att ingen är intresserad av vad vd äter till lunch. Kommunikationschefen säger att företaget är för komplext. Båda säger samma sak. Den ena något osofistikerat. Den andre mer subtilt. Men ändå samma andemening: ingen är intresserad av vad som händer på vårt företag.

Vet du vad? Jag håller med! Utöver de närmast sörjande är det ingen som bryr sig om företagen tillräckligt mycket för att vilja läsa blogginlägg efter blogginlägg om deras görande och låtande. Du håller säkert också med.

Så de är kanske inte så fördomsfulla trots allt? Jo, men inte i fråga om hur intressant deras företag är, utan i fråga om vad de kan göra med en företagsblogg. De, liksom många andra, tänker att en blogg handlar om personen som skriver eller företaget hen jobbar på. Och däri ligger deras förutfattade mening och fördomsfullhet.

Men du är inte en av dem. Det vet jag, för du läser ju detta blogginlägg, och det hade du inte gjort om du hade avfärdat bloggande på förhand. Visst är jag smart. 😉

Vad är en blogg?

Nu när vi har konstaterat att du är fördomsfri, och att jag är smart, så kan vi närma oss frågan: Varför skall ditt företag blogga? Men först behöver vi reda ut vad en blogg egentligen är för något.

Den 17 december 1997 myntade Jorn Barger termen weblog för att beskriva en sajt med länkar till sidor han hade besökt. Han förde en loggbok på webben. Några år senare skriver Peter Merholz: ”I’ve decided to pronounce the word ’weblog’ as wee’- blog. Or ’blog’ for short.” Kort tid därefter plockar Evan William upp termen, döper sitt bolag till blogger.com. Resten är historia vad namnet anbelangar.

Från början användes alltså termen blogg som beteckning på en särskild typ av innehåll på webben: en sorts publik dagbok där författaren berättade om sina förehavande och tankar. Men ordets betydelse har under nära två decennier utvecklats. I dag syftar det inte längre på typen av innehåll, utan på ett format för hur innehåll presenteras.

En blogg är en webbplats (eller del av webbplats) där en eller flera författare regelbundet publicerar artiklar. På en blogg kallas artikel för blogginlägg eller kortare bara för inlägg. Författaren kallas bloggare. Varje inlägg handlar om ett ämne, som faller inom något av de ämnesområden som bloggen omfattar. Det är som regel möjligt för läsaren att kommentera varje inlägg, och därigenom engagera sig i en diskussion om det avhandlade ämnet.

I och med att betydelsen av blogg har glidit från en typ av innehåll till ett format för hur innehåll av allehanda slag presenteras, så har det uppstått behov av att klassificera bloggar efter typen av innehåll. Du har säkert därför hört uttryck som modeblogg, träningsblogg, matblogg, reseblogg, politisk blogg, fotoblogg. Du kanske till och med har stött på en forskarblogg eller en projektblogg eller någon annan blogg med väldigt specialiserat innehåll. Alla dessa exempel har formatet gemensamt medan innehållet skiljer sig väsentligt åt.

Och vad hände med ”loggboken på webben”? Den kallas idag för personlig blogg.

Vad är en företagsblogg?

När företagsledare, marknadschefer och kommunikatörer hör mig föreslå att deras företag skall ha en blogg så tänker de felaktigt på en personlig blogg eller möjligtvis på en modeblogg eller någon annan av de i medier uppmärksammade formerna av blogg. Men det är inte vad jag menar att de skall ha. Jag tänker på en företagsblogg.

En företagsblogg är en blogg med inlägg som en utvald målgrupp i ett utvalt steg längs innehållsresan finner relevant och värdefullt.

Varför skall ditt företag blogga?

Äntligen har vi nått fram till pudelns kärna: Varför ditt företag skall blogga.

Bloggen skall naturligtvis bidra till en affärsnytta eller verksamhetsnytta för ditt företag eller din organisation. Företagsblogg kan med fördel användas för…

 • att hamna högt upp i sökmotorernas sökresultat (SEO)
 • att ge bränsle till aktiviteter i sociala medier (social media marketing)
 • att ge företaget en personlighet och bygga varumärke (branding)
 • att skapa efterfrågan (demand generation)
 • att generera leads (lead generation)
 • att hålla kontakt med potentiella kunder (lead nurturing)
 • att hålla kontakt med existerande kunder (customer rentention)

Egentligen är dessa saker några av de viktigaste skälen till varför du skall göra content marketing överhuvudtaget – oavsett medium. Så du kan med rätta fråga varför du skall välja blogg som medium framför till exempel sociala medier, nyhetsbrev, kundtidning, frukostseminarium, …

Ökad försäljning

Det finns flera undersökningar som visar att företagsblogg bidrar rejält till ökad försäljning.

9 av 10 konsumenter utforskar produkter på internet innan de handlar.6 Och nästan 60% av en typisk B2B-kunds köpbeslut är avklarat innan hen tar kontakt med en säljare.10 Så oavsett om ditt företag jobbar B2C eller B2B, så vinner ni mycket på att ha en företagsblogg med sådan information som er målgrupp söker.

Kom bara ihåg att din målgrupp inte gillar säljtexter. De vill ha relevant innehåll som upplevs lärorikt, informativt eller underhållande, och som är ärligt eller sakligt. Om din företagsblogg har sådant innehåll så kommer fler än 3 av 4 att värdesätta informationen trots att de inser att företaget också har ett egenintresse.11

Faktum är att 7 av 10 konsumenter föredrar att lära känna ditt företag genom en serie artiklar istället för genom en annons.12 Och fler än 60% tycker bättre om ditt företag, och är mer villig att köpa av er, om ni har en blogg.12

Att det inte bara är snack visar dessa siffror: B2C-företag med blogg genererar 88% fler leads än de utan, och motsvarande siffra för B2B-företag är 67%.7

Och det blir affärer. Desto oftare du publicerar inlägg på din företagsblogg, desto större utdelning. Denna tabell visar sambandet mellan hur ofta företag bloggar och hur många som rapporterar att de får kunder på det sättet:13

Hur ofta företagsbloggen uppdaterasAndel företag som anser sig få affär tack vare bloggen
1 gång per månad57%
1 gång per vecka67%
2–3 gånger per vecka71%
1 gång per dag82%

Sökmotoroptimering

Google har de senaste åren gjort en rad förändringar för ”att ge bättre placering för högkvalitativa webbplatser – webbplatser med eget innehåll och information såsom forskning, fördjupande rapporter, tankeväckande analys och så vidare”.14 Med dessa förändringar räcker det inte längre med att ha några statiska sidor optimerade för några väl valda sökord för att placera sig väl i Googles sökresultat.

Du måste kontinuerligt jobba för att producera innehåll som ger aktuella svar på så många som möjligt av de frågor din målgrupp kan tänkas söka svar på. Företagsbloggen är perfekt för detta. Och det syns i siffror.

Statistiken för webbplatser med en blogg uppvisar flera anmärkningsvärda siffror jämfört med dem utan. 5 gånger fler sidor indexeras.8 Nästan dubbelt så många inlänkar.7 Och mer än 50% fler besök.9

Förlåtande

Termen blogg beskriver, som sagts, ett format för hur innehåll skall skrivas och distribueras. Det finns helt enkelt en rad oskrivna regler som mer eller mindre måste uppfyllas för att en samling artiklar skall kallas blogg.

En sådan regel gäller tonalitet, som förväntas vara konverserande och personlig, utan att bli privat. Du talar direkt till din läsare. Som jag gör just nu. Och din person får och bör skymta. Ett ”jag” här, en referens till egen erfarenhet där, och så vidare. Tänk bara på hur jag figurerar i denna text.

Bloggens konverserande och personlig tonalitet ger en rad fördelar. Till exempel gör det ditt företag eller ditt varumärke mer personligt. Det är viktigt, eftersom vi bara gör affärer med dem vi känner till och inte tycker illa om.

En annan fördel är att läsarna har större överseende med dig – en medmänniska med fel och brister – än med ett företag. Det är okej att inte alltid leverera på topp, att slinta i publiceringsrytmen eller komma i otakt med den allmänna opinionen. Blogg-formatet är förlåtande.

Enkelt

Det förlåtande formatet gör det också lättare att skriva. Det är inte en c-uppsats, där svåra ord och komplicerad meningsbyggnad är norm. Tvärtom! Du förväntas skriva som du pratar. Och du får börja meningar med ”och”, ”men”, ”att” och ”som” – för det gör vi när vi pratar. Det är bara att låta orden rinna ned i blogginlägget. Se bara till att städa efter dig.

Du bör ha minst en bild till varje blogginlägg, och du bör undvika de allra mest stereotypa stock photo-bilderna, men du behöver inte ha perfekta bilder. Det går bra med egna, eller andras som du hittar på Flickr med Creative Commons licens. Det underlättar också.

Billigt

Att producera bra innehåll tar tid. Det är ofrånkomligt. Och tid är pengar, vare sig det är en direkt kostnad för extern hjälp, eller alternativkostnad för din tid. Så oavsett i vilket format du producerar innehåll, eller i vilken kanal du väljer att distribuera det, så kostar det. Men vissa format, som till exempel video, och vissa distributionsformer, som till exempel tryck, kostar mer än ett blogginlägg.

Enligt en nyligen genomförd undersökning tar en blogg i anspråk 10% av tiden och 7% av budgeten, vilket får anses vara resurseffektivt med tanke på att 57–82% av företagen också får kunder på det sättet.13.

Och det behövs inget långt och dyrt webbprojekt för att få upp en snygg och väl fungerande blogg. Tag Kntnts blogg som exempel. Det tog mig mindre än en dag att ladda ned Wordpress och konfigurera sajten som jag vill ha den. Temat, alltså den grafiska designen färdig och implementerad, köpte jag för mindre än tusen kronor. Och vi betalar bara några hundralappar i månaden för att drifta den.

Vad säger andra?

Vad säger de företag som har en blogg och arbetar med den? Fler än 8 av 10 anser företagsbloggen vara användbar, viktig eller kritisk.15 Lika många rapporterar positiv avkastning på investeringen (ROI).13

Vad säger du?

Nu är det din tur. Har ditt företag eller din organisation en företagsblogg. Om ja, vad är din erfarenhet? Om inte, varför?

Och du, jag uppskattar mycket om du delar detta inlägg på LinkedIn, Facebook, Twitter eller Google+. Tack!


 1. Av B2B- och B2C-företagen i Nordamerika gör 93% respektive 90% content marketing, och 76% respektive 72% använder företagsblogg för detta. Källor: B2B Content Marketing 2014 Benchmarks, Budgets & Trends – North America respektive B2C Content Marketing 2014 Benchmarks, Budgets & Trends – North America
 2. Av företagen i Storbritannien gör 88% content marketing, och 86% av dem använder företagsblogg för detta. Källa: Content Marketing in the UK: 2014 Benchmarks, Budgets & Trends
 3. Av företagen i Australien gör 93% content marketing, och 86% av dem använder företagsblogg för detta. Källa: Content Marketing in Australia: 2014 Benchmarks, Budgets & Trends
 4. Av företagen i Sverige gör mer än 90% content marketing, och 25% av dem använder företagsblogg för detta. Källa: Dagens Medias och Netigates Marknadschefsbarometer Q4 2013
 5. Women and Social Media in 2012, BlogHer. 
 6. E-handelsrapport 2010, Handelns Utredningsinstitut. 
 7. State of Inbound Marketing 2010, Hubspot. 
 8. Ökningen är enligt HubSpot 434% vilket är 5,34 gånger mer. 
 9. Study Shows Business Blogging Leads to 55% More Website Visitors, Hubspot, 2010 
 10. The End of Solution Sales, Harvard Business Review, July-August 2012 
 11. Consumers’ Attitudes Toward Custom Content, GfK Roper via Custom Content Council 
 12. Consumers’ Attitudes Toward Custom Content, GfK Roper via Custom Content Council) 
 13. State of Inbound Marketing 2013, Hubspot 
 14. Finding more high-quality sites in search 
 15. State of Inbound Marketing 2012 
Thomas Barregren

Författare: Thomas Barregren

Thomas är en av Sveriges främsta tänkare inom marknadskommunikation i allmänhet och content marketing i synnerhet. Han är en av grundarna till kommunikations- och mjukvarubyrån KNTNT som bland annat har utvecklat planerings, publicerings och rapporteringsverktyget Konzilo. Thomas har arbetat med strategi och content management sedan 2004. Under nio år var han vd för en digitalbyrå som var Sveriges mest snabbväxande bolag och numera ingår i Wunder Group. Thomas har anlitats som talare på IDG:s Webbdagarna, Sveriges Mediebyråers Stockholm Media Week, Content Marketing Norges Epic Content MarketingWednesday Relations Content Marketing Day, DI:s Gasellträff med flera konferenser. Han har förläst vid bland andra IHM och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, hållit föredrag på uppdrag av bland andra Sveriges Kommunikationsbyråer (Komm!), Väst Svenska Handelskammaren och Business Region Göteborg. Han är också medförfattare till boken Content marketing – Värdeskapande marknadskommunikation.

Läs mer av Thomas Barregren

elementum mattis felis luctus Aenean consectetur porta. accumsan commodo ante. commodo
Kntnts nyhesbrev

Kntnts nyhesbrev

Gör som 2200+ kollegor.

Fyll i din epostadress och få ett mejl varje fredag med veckans innehåll.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest