GDPR kan stärka både relationer och varumärken

Med bara 6 månader kvar tills EU:s nya regelverk för dataskydd (General Data Protection Regulation, eller GDPR) träder i kraft är ämnet hetare än någonsin. Hårdare reglering kräver förändrade arbetssätt vid hantering av data och personuppgifter. Men för ett varumärke finns också mycket att vinna. Läs dagens artikel av Johanna Stenmark, PR-konsult på Punkt PR.

Kort om GDPR

I dag finns oerhört mycket skrivet och sagt om den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Kntnt var tidigt ute och diskuterade redan i början av året konsekvenserna med advokat Alexander Jute, från advokatbyrån MarLaw.

Kort sagt ersätter GDPR den gamla personuppgiftslagen (PUL), och är en rejäl uppdatering av de gamla bestämmelserna för hantering av personuppgifter. Företaget Draftit har listat några av de mer betydande skillnaderna mellan GDPR och PUL.

Från och med den 25:e maj 2018 måste företag ha betydligt bättre koll på hur de hanterar personuppgifter. Hur de lagras/sparas, vilka som har tillgång till uppgifterna och vad de används till.

Data är guld

Allt mer av vår kommunikation – och våra verksamheter – bygger på insamlad data om våra konsumenter. Denna data samlas in genom allt från kundundersökningar till kundregister och CRM-system (Customer Relationship Management).

Och ärligt talat, vad vore content marketing utan data? Den information vi samlar in om våra konsumenter hjälper oss att bli mer träffsäkra, i vår kommunikation, vår produktutveckling och i våra relationer.

Dags att kliva på tåget

GDPR erbjuder företag en möjlighet att differentiera sig och en chans att ligga steget för konkurrenterna. Att inte ha kunskap om de nya reglerna kan bli kostsamt – inte minst vad gäller trovärdighet och förtroende för varumärket.

Äkthet och förtroende allt viktigare

I flera studier – bland annat denna av Brandz  – lyfts autenticitet, förtroende och transparens som viktiga framgångsfaktorer för varumärken.

Förtroende är en ovärderlig tillgång i dag. Inte minst i skenet av hela ”fake news”-debatten. Samtidigt som rapporter visar att vårt förtroende för institutioner, media och företag minskar.

Att därför inte missbruka sitt förtroende – oavsett bransch och storlek – blir en nyckel till överlevnad som varumärke. Kan du bygga ett varumärke som konsumenten känner tillit till har du allt att vinna. Och här erbjuder GDPR en stor möjlighet.

På agendan

Att de nya reglerna är på intågande är de flesta medvetna om. Det syns inte minst i vårt sökbeteende (se grafen nedan).

Graf GDPR Google Trends

Ju högre upp i allmänhetens medvetande regelverket hamnar, desto högre blir kraven att varumärket efterlever de nya reglerna.

Frågan finns redan på agendan, vilket skapar gyllene tillfällen för ditt varumärke att skapa innehåll kring det. Bli den kunniga partnern som din målgrupp vänder sig till för råd och stöd – bygg relationer.

Var transparent

Berätta för dina målgrupper vilken data som lagras – och varför. Låt inte dina konsumenter känna sig förda bakom ljuset. Även om vi tenderar att släppa ifrån oss allt mer information om oss själva, vill vi fortfarande ha kontroll över de uppgifter som sparas och varför.

Tyvärr ser många transparensen som en belastning, att den hämmar varumärkets möjligheter att skapa kreativa och innovativa lösningar. Så behöver det inte vara, vilket John Mitchinson på DMA (Data & Marketing Association, tidigare Direct Marketing Association) så väl uttrycker:

People need to know what’s happening with their data. GDPR gives people those options and the rule around GDPR will force people to be more creative in the way they collect data and the way they engage with consumers.

Från ”Opt-out” till ”Opt-in”

Arbetar du med nyhetsbrev, e-postmarknadsföring eller andra former av digitala utskick är du troligen bekant med uttrycket ”opt-out”. I grova drag innebär detta att så länge en person inte tackat nej (opt-out) till ett utskick är det tillåtet att fortsätta skicka. Men detta är en metod som inte längre håller.

Istället gäller ”opt-in” – det vill säga att en person måste ha godkänt, eller tackat ja, till ett utskick för att det ska vara tillåtet att skicka.

Inom marknadsföringsbranschen, och framför allt inom reklambranschen, innebär detta en attitydförändring. Det är en förtroende- och integritetsfråga som i och med GDPR ser ytan.

Dags för val

Varumärken som redan tillämpar en opt-in-mentalitet har mycket att vinna på att berätta om detta. Om att de värnar om den personliga integriteten och ger sina konsumenter en valmöjlighet.

Men det är viktigt att valet inte handlar om att du vill ”slippa” någonting – utan att du erbjuds valmöjligheten att ta del av någonting.

Läs på!

Det finns som sagt en stor mängd bra innehåll om GDPR att ta del av. Gör det. Det är värt det. Dels för att få en förståelse för målgruppen eller kunden – men också för att säkerställa att den egna organisationen efterlever de regler som snart är här.

Var transparent, ta hjälp och börja i tid!

Andra bra GDPR-länkar att kolla in:

Johanna Stenmark

Författare: Johanna Stenmark

Johanna Stenmark jobbar som PR-konsult på Umeåbaserade byrån Punkt PR. Hon har en bakgrund på Göteborgs universitet där hon studerade Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). Redan 2014, som färsk kommunikatör, gästade hon som skribent här på Kntnt. Nu tillbaka med nya texter, fokuserade på innehåll, sociala medier och PR.

Läs mer av Johanna Stenmark

2 Kommentarer

  1. Niklas den 3 november 2017 kl 09.25

    Fast tex opt-out mot privatpersoner har inte varit tillåtet de senaste 10 åren så det är ju inget nytt  2. Johanna Stenmark den 3 november 2017 kl 10.18

    Hej Niklas! Du har helt rätt i det. Men ändå är det inte helt ovanligt att det förekommer. Finns tyvärr också de som jobbar med principen att göra godkännandet av utskick så pass otydligt att mottagaren ändå känner sig förd bakom ljuset. Den attityden måste förändras om man ska vinna förtroende hos målgruppen.ut sit tempus sed fringilla Aliquam at pulvinar
Kntnts nyhesbrev

Kntnts nyhesbrev

Gör som 2200+ kollegor.

Fyll i din epostadress och få ett mejl varje fredag med veckans innehåll.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest