Glöm inte bort avtalet

En muntlig överenskommelse är bindande men svår att bevisa när åsikterna går isär. Läs advokat Cecilia Torelm Tornbergs artikel om avtalets betydelse för ett lyckosamt samarbete. Och få tips på vad det bör innehålla!

Avtalets viktiga funktion

Det kan tyckas självklart att avtalet är av central vikt för ett framgångsrikt samarbete. Ändå upplever jag alltför ofta att samarbeten mellan annonsörer och kommunikationsbyråer och/eller influensernas bygger på muntliga överenskommelser.

Vid muntliga avtal är det inte ovanligt att parterna har olika uppfattningar om vad de egentligen kommit överens om när allt ställs på sin spets. Min erfarenhet är att detta också är en anledning till att tvister uppkommer mellan parterna.

Ett annat problem är att det legala ansvaret inte går att avtala bort. Med detta följer att det i samarbetsavtal bör tydliggöras hur produkter och tjänster ska marknadsföras för att inte bryta mot gällande rättsliga och etiska regler.

Total avtalsfrihet utan formaliakrav

I Sverige råder (i princip total) avtalsfrihet vilket innebär att parterna är fria att ingå avtal på det sätt de önskar. Det innebär också att det i de flesta fall inte finns några formella krav på hur affärsdokument ska vara utformade.

Vid upphovsrättsliga avtal såsom avtal om t.ex. bild- eller texträttigheter finns inte heller några formaliakrav.

Detta innebär att ett avtal om upphovsrätt inte behöver vara skriftligt även om det naturligtvis underlättar i bevishänseende om parterna skulle bli oense.

Oklarheter tolkas till upphovsmannens fördel

Vid tolkning av upphovsrättsliga avtal brukar man tala om att det finns en specifikationsprincip. Denna innebär att det endast är de rättigheter som klart framgår av avtalet som överlåts till förvärvaren.

Oklara överlåtelser tolkas således till upphovsmannens fördel. Därför är det särskilt viktigt att reglera vad som överlåts och i vilket syfte. Därtill bör det specificeras hur parterna får förfoga över materialet.

Förfoganderättens räckvidd bör specificeras genom följande:

 • Omfattning
  • antal exemplar
  • tid
 • Geografiska begränsningar
 • Möjlighet till bearbetning
 • Möjlighet till vidareöverlåtande (sociala medier)
 • Media
 • Ideell rätt (rätt att bli namngiven)
 • Skilj på legalt och avtalsrättsligt ansvar

När man ingår samarbetsavtal mellan annonsör och kommunikationsbyrå och/eller influensers är det viktigt att känna till att det legala ansvaret inte går att avtala bort.

Huvudansvaret ligger naturligtvis alltid hos annonsören. Men utöver avsändaren kan även den som i väsentlig mån bidragit till marknadsföringen, exempelvis en kommunikationsbyrå, åläggas ett medverkansansvar.

Detta innebär t.ex. att en annonsör även ansvarar för hur företagets produkter och tjänster presenteras av en anlitad bloggare. Avtalet bör därför reglera hur inlägg ska utformas för att säkerställa att det inte bryter mot några legala eller etiska regler.

Ekonomisk kompensation för marknadsrättsligt ansvar

Ett alternativ är att på olika sätt ekonomiskt kompensera för det marknadsrättsliga ansvaret. En sådan klausul i samarbetsavtal mellan annonsör och kommunikationsbyrå är normalt av innebörden att byrån ska ansvara för och garantera att föreslagna marknadsföringsåtgärder inte strider mot gällande lagregler, etiska regler eller branschpraxis.

Byrån ska vidare ansvara för all skada som orsakas genom bristande garantiuppfyllelse.

För vägledning för samarbete mellan kommunikationsbyrå och annonsör har Sveriges Kommunikationsbyråer och Sveriges annonsörer tagit fram rekommendationer. Läs vidare här.

Tips för ett lyckat samarbetsavtal

Avslutningsvis ger jag några sammanfattande tips för ett lyckat samarbetsavtal:

 • Använd skriftliga avtal
 • Specificera hur upphovsrättsligt skyddat material får användas
 • Avtala bara om material du har rätt till se över avtal med ev. fotografer och
 • underleverantörer
 • Reglera vem som ska ansvara för kontrollen av om marknadsföringen följer
 • rättsliga och etiska regler
 • Reglera vem som har ansvar för fel och vilka ansvarsbegränsningar som finns
Cecilia Torelm Tornberg

Författare: Cecilia Torelm Tornberg

Advokat Cecilia Torelm Tornberg är specialiserad på marknads- och immaterialrätt, avtalsrätt samt säljfrämjande åtgärder i Sverige och Norden. Verksam som processombud vid domstol och biträder vid förhandlingar med myndigheter och privata organ. Flitigt anlitad som föreläsare av Berghs School of Communication, universitet, högskolor, organisationer och företag.

Läs mer av Cecilia Torelm Tornberg

justo mattis libero ut id risus tempus leo
Kntnts nyhesbrev

Kntnts nyhesbrev

Gör som 2200+ kollegor.

Fyll i din epostadress och få ett mejl varje fredag med veckans innehåll.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest