Integritetspolicy

Du vet väl att du efterlämnar digitala fotspår vart du än går på webben? Detsamma gäller ditt besök på vår webbplats och när du läser vårt nyhetsbrev.

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners följer dina fotspår för att förstå hur du använder webbplatsen och nyhetsbrevet. Syftet är att tillhandahålla en bra och delvist personaliserad upplevelse för dig, att rikta relevant och intressant marknadsföring till dig och för att analysera hur vi kan utveckla våra affärsmöjligheter.

Enligt dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR) har du rätt att veta att vi samlar in personuppgifter, varför vi samlar in dem och hur vi sedan använder dem. Vi ska också berätta hur du kan begära registerutdrag, hur du kan få fel rättade och hur du kan få personuppgifter raderade. Det gör vi gärna!

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (populärt kallad ”cookie-lagen”) måste vi dessutom informera om ändamålet och få ditt samtycke för att lagra och hämta information i din webbläsare. Så det ska vi också göra.

Till sist vill vi förklara varför dataskyddsförordningen inte är tillämplig på personuppgifter som förekommer i vårt innehåll.

Så vi sätter igång utan vidare krusiduller.

Så sprider du information om dig själv på webben

En webbplats består av webbsidor. Varje webbsida är ett ihopkok av innehåll: HTML, bilder, typsnitt, CSS, JavaScript med mera. Innehållet finns som regel spridda på olika platser runt om på internet. När din webbläsare laddar en webbsida från en webbplats så hämtas innehållet från alla dessa olika platser. HTML-filen hämtas från vår server. Bilderna levereras av ett content delivery network. Typnsitt hämtas från Google. Och så vidare.

Varje hämtning lämnar ett digitalt fotspår på platsen från vilket innehållet hämtas. Till exempel loggas ditt ip-nummer tillsammans med tidpunkt och uppgifter om din begäran.

När din webbläsare hämtar innehåll från en plats så kan den också få små paket med data (max 4 kB), kallade cookies,  som platsen vill att din webbläsare ska spara en kortare eller längre tid och skicka med varje gång den hämtar innehåll för samma webbplats från samma plats. Orsaken är att webbplatser inte har något ”minne”, utan måste be din webbläsare eller epostprogram att komma ihåg saker åt dem. Till exempel kan en cookie lagra information om att du har klickat bort rutan med information om detta dokument. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte tar emot cookies alls, eller så att den raderar det när webbläsaren stängs.

Din webbläsare kan inte bara hämta information från en plats. Den kan också skicka information till en plats. Det händer när du fyller i ett formulär och klickar på en knapp för att skicka data. Till exempel skickas din epostadress när du prenumererar på nyhetsbrevet.

Det är inte bara du själv som kan få din webbläsare att skicka information till en plats. Det kan också JavaScript göra. JavaScript är program som finns på webbsidor och körs av din webbläsare medan du är på sidan. Långt från alla JavaScript skickar information. Men de som gör det för att platsen ska veta hur du använder sidan kallas för taggar. Vanligt förekommande taggar är Google Analytics spårningskod, Facebooks pixel och LinkedIns Insight Tag.

De flesta taggar håller koll på dig, eller rättare sagt din webbläsare, från sida till sida och från besök till besök. Det är en förutsättning för att Google Analytics och liknande tjänster till exempel ska kunna rapportera hur många sidor en genomsnittlig besökare tar del av och hur länge de stannar. Det är också en förutsättning för att Facebook, LinkedIn och andra platser där man kan annonsera ska kunna erbjuda målgruppsinriktad annonsering. Och det är en förutsättning för att vi ska kunna ge dig personaliserade innehållsrekommendationer.

För att hålla koll på din webbläsare så skapar taggarna en lång sträng av bokstäver och siffror som unikt identifierar din webbläsare. Sen ber taggarna din webbläsare att komma ihåg strängen åt dem. För detta ändamål kan taggarna använda cookies. Men det finns ett sätt till som JavaScript (som taggarna är) kan använda sig av: web storage. Det fungerar som ett bankfack där JavaScript kan spara upp till 5–10 MB data som kan hämtas av vid ett senare tillfälle. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte lagrar något i web storage, eller så att den raderar det när webbläsaren stängs.

Allt som har sagts ovan gäller också nästan alla epostprogram, som i praktiken visar innehållet i en inbyggd webbläsare.

Som du förstår sprider du information omkring dig som värsta dyngspridaren. Inget illa menat om vare sig dig eller dyngspridare. Bara ett krasst konstaterande.

Personuppgift

Mycket av den information du sprider kan direkt eller indirekt hänföras till dig. Sådan information kallas personuppgift och omfattas av dataskyddsförordningen. Ditt ip-nummer är ett exempel på personuppgift. Likaså din epostadress.

Den som behandlar personuppgifter är antingen personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Vi (Kntnt Sweden AB) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter du tillhandahåller oss när du besöker www.kntnt.se (här kallad webbplatsen) och öppnar epost med vårt nyhetsbrev (här kallat nyhetsbrevet). Vi är inte personuppgiftsansvarig och inte personuppgiftsbiträde för personuppgifter du tillhandahåller tredje part (till exempel Google, Facebook och LinkedIn) när du besöker webbplatsen.

Kategorier och ändamål med personuppgiftsbearbetning

Det är inte tillåtet att behandla personuppgifter utan ett klart och tydligt angivet ändamål. Vi får alltså inte samla in och spara personuppgifter för att det kan bli användbart en dag. Vi behamdlar personuppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahålla webbplatsen och nyhetsbrevet: Vi behandlar personuppgifter för
  • att säkerställa en effektiv och säker användning av webbplatsen och nyhetsbrevet
  • att förbättra och optimera användarupplevelsen av webbplatsen och nyhetsbrevet
  • att tillhandahålla innehållsrekommendationer som är anpassade för dig
  • att kontakta och kommunicera med dig om du kontaktar oss via webbplatsen eller via vår samarbetspartners webbplatser
 • Marknadsföring: Vi behandlar personuppgifter för
  • att anpassa och rikta vår marknadsföring till dig på webbplatsen och i nyhetsbrevet
  • att anpassa och rikta vår marknadsföring till dig i sökresultat, i sociala medier och på andra webbplatser
 • Affärsanalys: Vi behandlar personuppgifter för
  • att analysera hur webbplatsen och nyhetsbrevet används
  • att analysera effekten av innehåll på webbplatsen och i nyhetsbrev
  • att analysera effekten av marknadsföring på webbplatsen och i nyhetsbrev
  • att analysera effekten av marknadsföring i sökresultat, i sociala medier och på andra webbplatser

Lagringstid

Eftersom det inte är tillåtet att behandla personuppgifter utan ändamål så är det inte heller tillåtet att behålla personuppgifter när ändamålet inte längre föreligger. Vi raderar därför personuppgifter inom ett år efter att ändamålet för personuppgiftsbehandlingen har upphört.

Rättslig grund

Det är inte heller tillåtet att behandla personuppgifter utan ett legitimt skäl, så kallad rättslig grund. Rättslig grund för vår personuppgiftsbehandling är vårt berättigade intresse

 • att tillhandahålla bästa tänkbara upplevelse av webbplatsen och nyhetsbrevet
 • att marknadsföra oss själva och våra tjänster
 • att bedriva affärsutveckling

Dataöverföring

Dagarna när företag hade en webb- och mejlserver i källaren är förbi. Likt de flesta använder vi tjänster tillhandahållna av leverantörer inom och utom EU/ESS-området. Det innebär att dina personuppgifter överförs till tredje part. Men du kan vara trygg. Vi vidtar alltid lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Det sker med tekniska lösningar, till exempel krypterad överföringen, och med organisatoriska åtgärder, till exempel personuppgiftsbiträdesavtal.

Om personuppgifter överförs utanför EU/EES-området (så kallad tredjelandsöverföring) så följer vi dataskyddsförordningens regler för att upprätthålla lämplig skyddsnivå vid personuppgiftsbehandling. Det innebär att vi antingen överför till tredje land som har tillräcklig skyddsnivå eller ser till att mottagande part i tredje land agerar under rättsligt bindande standardavtalsklausuler eller företagsbestämmelser.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen finns för att skydda grundläggande rättigheter och friheter, och särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. För detta ändamål ger dataskyddsförordningen dig ett antal rättigheter. Du har rätt

 • att få information om och hur vi behandlar dina personuppgifter
 • att få tillgång till dina personuppgifter (registerutdrag)
 • att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade
 • att under vissa omständigheter få dina personuppgifter begränsade eller raderade (”rätten att bli bortglömd”)
 • att invända mot behandling med stöd av intresseavvägning
 • att under vissa omständigheter få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet)
 • att klaga hos Datainspektionen om vi behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot tillämplig dataskyddslagstiftning

Om du vill utöva dina rättigheter i förhållande till oss ska du ställa en egenhändigt undertecknad skriftlig begäran till oss enligt kontaktuppgifterna som anges längst ner på sidan.

Cookies och web storage

När du besöker webbplatsen hämtas innehåll från en rad olika platser. Som beskrivs ovan kan varje plats be din webbläsare att spara data i en cookie under en kortare eller längre tid. Data som sparas som cookies skickas tillbaka varje gång webbläsaren hämtar innehåll för samma webbplats från samma plats.

Som också beskrivs ovan kan ett JavaScript på sidan du besöker också spara och hämta sin egen data i cookies. Men de kan också spara och hämta sin egen data i din webbläsares web storage.

Du bestämmer om en plats eller en sida ska få spara och hämta data. Om du samtycker till att webbplatsen lagrar data så ska du ställa in din webbläsare så att den accepterar cookies från webbplatsen och ger JavaScript på webbplatsens webbsidor åtkomst till web storage.

Om du inte alls vill spara data så stänger du av det i webbläsarens inställningar. Där kan du också välja att tillåta data men radera den när webbläsaren stängs. Samma sak händer om du väljer att öppna ett inkognitofönster (också kallat privat fönster). Du kan också tillåta data från samma plats som självaste sidan men neka platser som tillhandahålls av tredje part. Du hittar information om hur du gör dessa inställningar, och om hur du raderar data som din webbläsare redan har tagit emot, på hjälpsidorna för din webbläsare. Här är länkar till information om de populäraste webbläsarna:

Det finns många orsaken till att platser och sidor sparar data i din webbläsare. Vanliga syften är att spåra dig för att få besöksstatistik, optimera webbplatsen och personalisera användarupplevelsen. Men spårning kan också upplevas integritetskränkande, till exempel när annonsörer tycks läsa dina tankar och rikta sina annonser väl bra. Om du upplever det och vill blockera vissa platser, sidor eller ändamål, så kan ett bättre och effektivare sätt vara att installera en add-on till din webbläsare som blockerar det du vill. Här är några välrenommerade alternativ:

Vi hoppas förstås att du tillåter vår webbplats att lagra data i din webbläsare. Det här är vad som lagras i så fall:

NamnTypLagringstidBeskrivning och ändamål
_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-XCookie1 minutFörhindrar allt för frekvent anrop av Google Tag Manager
_gat_UA-XXXXXXXX-XCookie1 minutFörhindrar allt för frekvent anrop av Google AdWords
_gatCookie1 minutBesöksstatistik från Google Analytics
_gaCookie2 årBesöksstatistik från Google Analytics
_gidCookie1 dygnBesöksstatistik från Google Analytics
contextlyCookie1 årRekommendera innehåll från Contextly
mtc_idCookieSessionIdentifierar din webbläsare för marketing automation
mtc_idWeb storageTillsvidareIdentifierar din webbläsare för marketing automation
mtc_sidCookieSessionIdentifiera din session för marketing automation
mtc_sidWeb storageSessionIdentifiera din session för marketing automation

Vad gäller personuppgift i vårt innehåll

Allt som har sagts ovan gäller personuppgifter som du tillhandahåller oss när du besöker webbplatsen eller öppnar nyhetsbrevet.

Men även innehållet på webbplatsen och i nyhetsbrevet kan innehålla information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en levande person. Vi kanske skriver ut en persons namn, visar hen på bild eller refererar till hen som vd för ett namngivet företag. Detta är också personuppgifter som omfattas av dataskyddsförordningen. Men…

Vår webbplats är i juridisk mening en databas med namnet kntnt.com. Vi har utgivningsbevis för kntnt.com. Ansvarig utgivare är Thomas Barregren, som är utsedd av Kntnt Sweden AB.

Att vi har utgivningsbevis för webbplatsen medför att den omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Eftersom YGL är en grundlag så har den företräde framför dataskyddsförordningen. Därför gäller dataskyddsförordningens regler inte personuppgifter som förekommer i innehållet på webbplatsen.

Så kontaktar du oss i egenskap av personuppgiftsansvarig

Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter på denna integritetspolicy.

Om du vill utöva dina rättigheter i förhållande till oss ska du ställa en egenhändigt undertecknad skriftlig begäran till

Kntnt Sweden AB
Lindholmspiren 5A
417 56 Göteborg

Bonus

felis mattis Nullam ut risus. mi, lectus elementum Praesent consectetur
Kntnts nyhesbrev

Kntnts nyhesbrev

Gör som 2200+ kollegor.

Fyll i din epostadress och få ett mejl varje fredag med veckans innehåll.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest