Sweet spot – optimera för content marketing Content Inc – del 2

Detta är den andra artikeln i en serie om Content Inc. – en modell för hur du kan bygga en affärsverksamhet på cotent marketing. I det första avsnittet fick vi en översiktlig genomgång av de sex steg som utgör modellen. I detta avsnitt ska vi dyka ned och lära oss mer om det första steget – att hitta sin ”sweet spot”.

Svänghjul

Content marketing är inget man bedriver som en kampanj eller ett projekt. Det är en metodik som behöver tillämpas under lång tid för att ge resultat.

operating-steam-engine-with-running-fly-wheel-by-mgfoto-via-istock

Jag tänker på content marketing som ett stort och tungt svänghjul. När det står stilla är det svårt att rucka på. Men om du tålmodigt och systematiskt gungar det fram och tillbaka så kommer mer och mer energi att lagras, och till slut slår det runt och fullbordar ett varv. Om du då fortsätter att tillföra mer energi så kommer hjulet att göra ett varv till, och ett till, och ett till, … Allt eftersom energin byggs upp blir det lättare och lättare. Till slut behövs bara lite energi varje varv för att hålla igång hjulet.

Om du använder Content Inc. för en produkt, ett affärsområde, ett varumärke eller helt företag så måste du hitta ett sätt att tillföra svänghjulet energi så att du orkar och får mest resultat. Du måste hitta din (och dina kollegors) ”sweet spot”.

Sweet spot

Sweet spot är en term från idrotten. Wikipedia förklarar det så här:

The sweet spot is the location at which the object being struck, usually a ball, absorbs the maximum amount of the available forward momentum and rebounds away from the racket, bat, club, etc. with a greater velocity than if struck at any other point on the racket, bat or club.

Med andra ord är sweet spot den kombination av faktorer som ger mest önskad effekt för en given ansträngning.

När du bygger en affärsmodell på content marketing gäller det alltså att identifiera och fokusera på de faktorer som gör att ni får mest resultat för den ansträngning ni kan och vill lägga under år som följer.

Men hur hittar du er sweet spot? I podden Content Inc. föreslår Joe Pulizzi att du besvarar två frågor:
sweetspot-enligt-joe-pulizzi

 • Vad har vi för kompetens som inte alla har?
 • Vad känner vi stor passion för?

Er sweet spot är innehåll som samtidigt matcher svaren på båda frågor. Det är den sortens innehåll ni ska göra. Inget annat.

Frågorna ser enkla ut. Men de är kanske de svåraste och viktigaste frågor du och dina kollegor behöver besvara. Svaret är nämligen inte det som står i affärsplanen. Eller det ni vill att svaren ska vara. Utan de äkta svaren. De ärliga svaren. De som ligger djupt begravda i era hjärtan. Låt mig gå igenom frågorna och förklara.

Kunskap och färdighet

Första frågan som behöver besvaras är var ni har för kompetens som inte alla har.

Ordet kompetens missförstås av många som jämställer det med kunskap. Men kunskap är bara en halva av begreppet. Den andra är färdighet. Kompetens att utföra en viss uppgift är både kunskap och färdighet att göra det. Alltså är första frågan egentligen två:

 • Vilka kunskaper har vi som inte alla har?
 • Vilka färdigheter har vi som inte alla har?

Börja med att lista era kunskapsområden. Fortsätt sen med att lista era färdigheter. Sök sedan en meningsfulla kombinationer av saker från båda listorna. Dessa kombinationer är kompetenser som skiljer er från de flesta andra om inte alla.

Passion

Content marketing är en långsiktig satsning. Först tar det 15–18 månader innan ni börjar se resultat. Och när resultaten kommer vill ni förstås fortsätta för att skörda frukterna. Och när det visar sig vara bra för affärerna så går det inte att sluta. Räkna alltså med att behöva producera innehåll under många år.

Varje år behöver du och dina kollegor själva, eller med hjälp av content-byråer, producera innehåll motsvarande minst tusen sidor med texter. Det är mycket! År ut och år in. Då gäller det att ni tycker om ert ämnesområde, så att ni behåller geisten och gör ett bra jobb. Så fort ni tappar lusten kommer ni också tappa läsare, lyssnare och tittare. Välj därför ett ämnesområde som verkligen ligger er varmt om hjärtat.

Sweet spot = kompetens + passion

Er sweet spot, enligt Content Inc, är ett ämnesområde som ligger inom ert kompetensområde (där ni har både kunskap och färdighet) och som ni känner passionerat för.

Om du och dina kollegor, med eller utan hjälp av en content-byrå, regelbundet producerar innehåll i er sweet spot, så kommer ni efter 15–18 månader ha en trogen publik som ni kan erbjuda era varor och tjänster till. Man kan säga att er sweet spot definierar er målgrupp.

Efterfrågan

Om du inte har lyxen att låta sweet spot definiera målgruppen, utan måste hitta en sweet spot som matcher en målgrupp som är given, så måste er sweet spot också måste matcha svaret på fölkande fråga:

 • Vad för innehåll vill vår målgrupp ha?

Det är antingen innehåll som i vid bemärkelse underhåller eller utbildar. RedBulls webbaseraded magasin är ett exempel på det förra. SEB:s affärsblogg är ett exempel på det senare.

Sammanfattning

När du bygger er affärsmodell på content marketing gäller det att hitta och fokusera på er sweet spot. Innehåll som matchar svaren på följande fyra frågor är er sweet spot.
sweet-spot

 1. Vilka kunskaper har vi som inte alla har?
 2. Vilka färdigheter har vi som inte alla har?
 3. Vad känner vi stor passion för?
 4. Vad för innehåll vill vår målgrupp ha?

Exempel

Om jag får använda oss själva som exempel så ser Kntnts svar ut så här:

 1. Våra kunskapsområden är affärsstrategi, marknadskommunikation och IT-system för hantering av innehåll.
 2. Våra färdigheter är att lösa problem och skapa ett strukturerat arbetssätt.
 3. Vår passion är ”empowering doers” med kunskap och verktyg.
 4. Vår målgrupp (tror vi) vill ha innehåll som inspirerar eller hjälper dem att göra ett bättre jobb som marknadsförare.

Av detta har vi dragit slutsatsen att vår sweet spot är innehåll som inspirerar eller hjälper alla som arbetar med marknadskommunikation att göra ett bättre jobb med hjälp av enkla mentala och tekniska verktyg.

Vad är din sweeet spot?

Nu är det din tur. Samla dina kollegor och brainstorma runt de fyra frågorna. Välj sen ett ämnesområde som matchar svaren på alla fyra. Det är en sweet spot.

Thomas Barregren

Författare: Thomas Barregren

Thomas är en av Sveriges främsta tänkare inom marknadskommunikation i allmänhet och content marketing i synnerhet. Han är en av grundarna till kommunikations- och mjukvarubyrån KNTNT som bland annat har utvecklat planerings, publicerings och rapporteringsverktyget Konzilo. Thomas har arbetat med strategi och content management sedan 2004. Under nio år var han vd för en digitalbyrå som var Sveriges mest snabbväxande bolag och numera ingår i Wunder Group. Thomas har anlitats som talare på IDG:s Webbdagarna, Sveriges Mediebyråers Stockholm Media Week, Content Marketing Norges Epic Content MarketingWednesday Relations Content Marketing Day, DI:s Gasellträff med flera konferenser. Han har förläst vid bland andra IHM och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, hållit föredrag på uppdrag av bland andra Sveriges Kommunikationsbyråer (Komm!), Väst Svenska Handelskammaren och Business Region Göteborg. Han är också medförfattare till boken Content marketing – Värdeskapande marknadskommunikation.

Läs mer av Thomas Barregren

dolor vel, Donec facilisis odio efficitur. ut eget
Kntnts nyhesbrev

Kntnts nyhesbrev

Gör som 2200+ kollegor.

Fyll i din epostadress och få ett mejl varje fredag med veckans innehåll.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest