Vad betyder innehåll, kanaler, medier, kuratera , …?

Vi som jobbar med digital marknadskommunikation slänger oss med ord som vi förstår men ändå inte riktigt kan förklara. Exakt vad är innehåll, kommunikation, kanaler och medier? Och vad innebär egentligen att medier är ”ägda”, ”betalda” eller ”förtjänade”? Och vad är skillnaden på att publicera, kuratera och promota?

Varning!

Känsliga personer varnas för knastertorrt innehåll.

Det är svårt – mycket svårt – att förklara abstrakta begrepp som innehåll, kommunikation, kanaler och medier på ett lättillgängligt sätt. Jag gör mitt bästa i denna artikel. Men det blir oundvikligen en smula torrt. Om du upplever att en eller annan förklaring är väl torr, så är det förstås helt okej att gå vidare i texten.

Innehåll

Kunskap, erfarenhet och känslor finns inom dig. Det är inget som går att ta på. Så för att lagra dem utanför dig själv, eller för att överföra dem till någon annan, måste du ge dem en konkret form. Det kan vara i form av exempel text, illustration, fotografi, video, noter, ljudfil, koreografisk notation och så vidare.

Med tillräcklig kontext, till exempel vilket språk en text är skriven på eller vad en illustration är tänkt att föreställa, kan du eller någon annan återskapa något som liknar den kunskap, de erfarenhet och de känslor du ursprungligen hade.

Det räcker alltså inte med den konkreta formen av kunskap, erfarenhet och känslor. Det behövs också kontext för att återskapa. Konkret form av kunskap, erfarenhet eller känsla, med tillräcklig kontext för att kunna återskapas, kallas för innehåll.

Kommunikation

Kommunikation är överföring av innehåll från en person, som kallas sändare, till en annan person, som kallas mottagare. Om flera personer är mottagare kallas de gemensamt för publik.

Kommunikation består av två delar: Sändning, som innebär att sändare skapar innehåll som hon gör tillgänglig för mottagare. Och mottagning, som innebär att mottagare tar emot och tillgodogör sig innehållet.

Sändning och mottagning kan ske samtidigt. Som när en sändare pratar och en mottagare lyssnar. Men sändning och mottagning kan också vara skilt åt i tiden. Som när en sändaren skriver ett brev, som mottagaren läser senare.

Kanal

Vid kommunikation måste innehållets konkreta form transporteras från sändaren till mottagaren. Det medel som möjliggör denna transport kallas för kanal.

När du samtal med någon är ljudvågor den konkreta formen och luften dess kanal. När du skickar ett brev är bokstäverna på brevpappret den konkreta formen och brevpappret och posttransporten dess kanal. När du bloggar är tecknen på skärmen den konkreta formen och databasen som lagrar dem och internet som skickar dem dess kanal.

Medium

Men kanalen är inte allt vid kommunikation. Kanalen ingår i ett större system med verktyg som hjälper dig att skapa och överföra den konkreta formen, och som ger mycket av kontexten nödvändig för att något så när korrekt återskapa de kunskaper, erfarenheter och känslor du vill förmedla. Detta större system kallas medium. Medier är pluralformen av medium.

Exempel på medier är nyhetsbrev som du skickar ut med vanlig post eller epost, din blogg, ditt företags kundtidning i tryckt eller digital form, din sida på Facebook och så vidare.

Kanaler och medier en gång till

Inom marknadskommunikation har betydelsen av ordet kanal glidit mot att bli synonymt med ordet medium. Men jag skulle vilja slå ett slag för att ändå hålla begreppen något separerade.

En kanal är, som sagt, ett medel som möjliggör transport av innehåll. Och ett medium är en kanal plus ”lull lullet” runt omkring. Du blev inte klokare av det, kan jag tänka. Låt mig försöka med ett välkänt exempel: Facebook.

Facebook som tjänst är ett medel som möjliggör transport av innehåll. Alltså är Facebook en kanal. Men Facebook ger dig också en sida där du kan lägga ut innehåll. Denna sida är mycket mer än bara en tom kanal. Den berättar vem du är, vad du har gjort tidigare, vilka dina vänner är och så vidare. Den ger en kontext. Facebook sidan är alltså ett medium. Facebook är alltså både kanal och medium, beroende på synvinkeln.

Blev det lättare att förstå skillnaden mellan kanal och medium?

Ägda, betalda och förtjänade medier

I kommunikationsbranschen pratar vi ofta om ägda, betalda och förtjänade medier. Vad betyder det?

Att du äger ett medium innebär att du kontrollerar när och vad som publiceras i mediumet, och att det tydligt framgår för publiken att det är du som är avsändaren. Att du ”äger” ett medium innebär alltså inte att du äger det som en bil. Därför kan ditt företags sida på Google+ eller Facebook, eller ditt företags kanal på YouTube, eller ditt företags blogg på Tumblr sägas vara ”ägd” av företaget, fast självaste tjänsten ägs av någon annan.

Att du har betalt för ett medium innebär att du har betalt för plats i mediet som ägs av någon annan. Den vanligaste formen av betalt medium är en annons på webben, i tv, radio, tidning eller sociala medier.

Att du har förtjänat ett medium innebär att någon frivilligt och utan motprestation från dig upplåter sitt medium för att sprida ditt innehåll. Oftast sker det genom att de delar med sig av ditt innehåll eller länkar till det i sitt eget medium, som typiskt är en blogg eller ett av de sociala medierna.

Vid content marketing använder vi oss uteslutande av medier vi äger eller har förtjänat. Redaktionellt innehåll i köpta medier, så kallad textreklam, advertorials eller native advertising, är inte content marketing, och utgör en gråzon som du skall beträda med försiktighet.

Publicera, kuratera och promota

Medier kan i huvudsak användas till tre saker: publicera innehåll, kuratera innehåll och promota innehåll. Men vad sjuttsiken betyder orden?

Om du använder ett medium för att kommunicera innehåll som du själv har producerat, så säger vi att du publicerar innehåll. Några vanliga medier för detta ändamål är webbsida, blogg, sida på Facebok eller Google+ och egen YouTube-kanal.

Om du använder ett medium för att tipsa, referera, kommentera eller på annat sätt tillföra mervärde till ett innehåll som någon annan har publicerat, så säger vi att du kuraterar innehåll (curate content på engelska).1 Typiskt används blogg, LindkedIn, Google+, Twitter, Facebook eller Pintarest för detta.

Om du använder ett medium för att kuratera innehåll som du själv har publicerat, så säger vi att du promotar innehåll. Ofta används LindkedIn, Google+, Twitter eller Facebook för detta.

Pust!

Det var en pärs att skriva denna artikel. Jag har lagt ned åtskilliga timmar på att själv förstå på djupet och sen förklara på ett någotsånär begripligt sätt vad alla de här begreppen står för. Hur tycker du jag har lyckats? Har du förslag på hur något begrepp skall kunna förklaras bättre? Lämna en kommentar längre ned.


  1. Verbet ”kuratera” kommer från substantivet kurator, som i kultursfären betecknar en person som väljer ut och sammanställer verk till en utställning. Se också Språkrådets rekommendation

Foto © marfis75 (CC BY-SA 2.0).

Thomas Barregren

Författare: Thomas Barregren

Thomas är en av Sveriges främsta tänkare inom marknadskommunikation i allmänhet och content marketing i synnerhet. Han är en av grundarna till kommunikations- och mjukvarubyrån KNTNT som bland annat har utvecklat planerings, publicerings och rapporteringsverktyget Konzilo. Thomas har arbetat med strategi och content management sedan 2004. Under nio år var han vd för en digitalbyrå som var Sveriges mest snabbväxande bolag och numera ingår i Wunder Group. Thomas har anlitats som talare på IDG:s Webbdagarna, Sveriges Mediebyråers Stockholm Media Week, Content Marketing Norges Epic Content MarketingWednesday Relations Content Marketing Day, DI:s Gasellträff med flera konferenser. Han har förläst vid bland andra IHM och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, hållit föredrag på uppdrag av bland andra Sveriges Kommunikationsbyråer (Komm!), Väst Svenska Handelskammaren och Business Region Göteborg. Han är också medförfattare till boken Content marketing – Värdeskapande marknadskommunikation.

Läs mer av Thomas Barregren

Donec vulputate, luctus elit. justo elementum felis amet,
Kntnts nyhesbrev

Kntnts nyhesbrev

Gör som 2200+ kollegor.

Fyll i din epostadress och få ett mejl varje fredag med veckans innehåll.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest