Kntnts team: Pia Tegborg, Thomas Barregren, Claes Gyllenswärd och Fabian Sörqvist.

Om Kntnt

Kalla oss contentbyrå om du vill, för vi är specialiserade på content som medel för att generera försäljning, öka kundlojalitet och bygga varumärke. Själva ser vi oss som en strategisk marknadskommunikations-byrå, eftersom vi hjälper ledning och marknadsteam att använda content för att skapa strategisk affärsnytta och nå affärsmål.

Vi erbjuder strategisk rådgivning, utbildning och verktyget Konzilo. Vårt fokus ligger på digitala kanaler. Till skillnad mot många andra byråer så gör vi inget kreativt. Vi tror inte det går att vara bra på allt. Och vi är bäst på affären.

Hör av dig till oss om du har några funderingar. Det kostar ju inget att fråga. 🙂

Vänliga hälsningar
Pia, Thomas, Robert, Claes och Fabian

P.S. Kntnt uttalas som det engelska ordet för innehåll – content.

4390979faf9d2e2be2de40cf9b604467~
Kntnts nyhesbrev

Kntnts nyhesbrev

Gör som 2200+ kollegor.

Fyll i din epostadress och få ett mejl varje fredag med veckans innehåll.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest