Därför går vi med i Komm! Kntnt radio 127 med Åsikt

Mellan september 2015 och juli 2016 sändes fyrtio avsnitt av podden Åsikt – en krönika av och med Thomas Barregren. Detta är en återutsändning av avsnitt 23 från den 22 februari 2016.

”Därför går vi med i Komm!”, är rubriken för Åsikt 23 från den 22 februari 2016. Jag heter Thomas Barregren.

[Inledande vinjett]

Därför går vi med i Komm!

Hej!

Ibland måste man få lov att prata om sig själv. Speciellt när man har gjort något som man är väldigt stolt över eller nöjd med. Eller hur?

Idag är vi på Kntnt både stolta och nöjda med att ha blivit invald som medlem i Sveriges Kommunikationsbyråer – kanske mer känd som Komm. Så därför vill jag berätta lite om varför vi ansökte om medlemskap. Och varför det gynnar dig som är vår kund.

Jag ska inte bli långrandig. Tvärtom. Det här blir ett kort avsnitt. Jag förstår att detta inte är lika intressant och viktigt för dig som för oss.

Jag tänkte prata om tre saker:

  • Först ska jag berätta om Sveriges Kommunikationsbyråer. Lite om dess nästan hundraårig historia. Och vad de gör idag.
  • Sen kort om varför vi har valt att gå med i Komm.
  • Sist avslöjar jag vad du vinner på det.

Häng med så kör vi.

[Vinjett]

Sveriges Kommunikationsbyråer

Sveriges Kommunikationsbyråer fyller snart hundra år. För det var 1919 som Annonsbyråernas Ekonomiska Förening bildades. Någon gång mellan 1929 och 1934 – exakt när och hur är höljt i dunkel – blir de Sveriges Auktoriserade Annonsbyråers Förening, oftast bara kallad Annonsbyråernas Förening eller kort och gott förkortat AF.

1950 grundar AF den numera Bonnierägda branschtidningen Resumé.

1968 går AF, som alltså var de auktoriserade annonsbyråernas förening, ihop med de inte auktoriserade byråernas organisation, och blir Sveriges Reklambyråförbund.

Det är värt att notera att de sammanslagna organisationerna för annonsbyråer blev en organisation för reklambyråer. Under 1960-talet kom annonsbyråerna till en skiljeväg. Hittills hade byråerna både skapat annonser och förmedlat annonsplatser. Men nu började de två verksamheterna gå skild vägar. Vi fick dagens uppdelning i reklambyråer som skapar reklam, och mediebyråer som förmedlar annonsplats.

Sveriges Reklambyråförbund var en branschorganisation. Det var företag som var medlemmar. Och föreningen verkade för deras bästa. Parallellt med att annonsbyråerna organiserade sig i olika branschorganisationer som slogs samman till en, så organiserade kreatörerna sig i olika intresseorganisationer som också slogs samman över tid.

1935 bildades Sveriges Affischtecknares Förening (SAFFT), som 1961 tog initiativ till Guldägget – reklambranschens motsvarighet till filmindustrins Oscar och skivindustrins Grammis.

1966 går SAFFT samman med Art Directors Club Sweden, och 1972 med Svenska Tecknares och Formgivares Förbund och Textklubben. Resultatet blir ABCD – förbundet för art, bild, copy och design.

De två utvecklingslinjerna – kreatörernas och byråernas – möts 1986, när ABCD och Sveriges Reklambyråförbund går samman och blir Sveriges Reklamförbund.

1995 inleds en turbulent tid som varade i nära ett decennium. Förbundets verksamhet ifrågasattes. Konkurrerande organisation bildades. Och företag hoppade av.

Samtidigt genomfördes stora reformer. Verksamheten professionaliserades. Förbundet tog mer plats både på den nationella scenen och den internationella. Och inte minst, så ändrade de inriktning från att vara ett förbund för bara reklambyråer till ett förbund för alla byråer verksamma inom marknadskommunikation.

I konsekvensens namn bytte de också namn till Sveriges Kommunikationsbyråer eller Komm kort och gott. Dock dröjde det ända till 2009.

Omställningen från ett förbund av reklambyråer till ett förbund av marknadskommunikationsbyråer inleddes redan 1995. En anpassning som visar på förutseende. För 1990-talet inleder det stora paradigmskifte som ännu pågår, och som flyttar fokus för marknadskommunikation från promotion till experience – från vad avsändaren vill promota, till vad mottagaren vill uppleva. Och i den nya ordningen finns både utrymme och behov av många fler discipliner än bara reklam.

Därför går vi med i Komm

Och just det – att Komm är ett multidisciplinärt förbund och inte ett enfrågeförbund – är ett av de främsta skälen till varför vi har valt att gå med i Komm.

Vi är övertygade om att villkoren för marknadskommunikation – ja, för all kommunikation – håller på att förändras på ett sådant fundamentalt sätt, att senast mänskligheten upplevde något liknande var i mitten av 1400-talet, när boktryckarkonsten revolutionerade vår kommunikation.

möjliggjorde boktryckarkonsten för nya samhällsgrupper att framställa skrifter och böcker. Därmed började makten över kommunikationen att sakta flyttas från biskopar och furstar till bokförläggare, tidningsutgivare och andra kapitalstarka individer och organisationer i civilsamhället. En process som började runt 1450 och pågick under cirka femhundra år. I slutet av denna process uppkom också marknadskommunikation som vi har känt den.

Nu möjliggör webben, sociala medier och mobilitet för praktiskt taget alla samhällsgrupper att kommunicera med vem som helst, när som helst och var som helst. Makten över kommunikationen har börjat att flyttas från ett fåtal kapitalstarka individer och organisationer till det stora flertalet människor. En process som började 1989, när Tim Berners-Lee började bygga webben ovanpå internet. Vi är fortfarande i början av denna process, men tempot är så högt att vi reda nu upplever effekten.

Vi är på god väg in i en framtid där det inte är avsändaren som bestämmer villkoren för kommunikation, utan mottagarna. Några framsynta personer, till exempel Philip Kotler, Seth Godin och författarna till The Cluetrain Manifesto, insåg detta redan i slutet av 1990-talet. De flesta av oss börjar förstå det först nu.

Och jag tror vi inser – du och jag och alla andra kommunikatörer, vare sig vi jobbar ute på ett företag eller på en byrå – att uppdelningen i reklam, PR, content och så vidare blir allt mer meningslöst när mottagarna bestämmer villkoren. De bryr sig inte om kommunikationsdiscipliner. Är det som kommuniceras värdefullt för dem, så tar de del av det, oavsett vem som har producerat det eller varför. Och är det ointressant så ratas det utan pardon.

Att en marknadsavdelning bara ska kommunicera i köpta kanaler, och en kommunikationsavdelning bara i egna och förtjänta, är hål i huvudet. Och lika mycket hål i huvudet är det att tvinga marknadsavdelning att gå till en contentbyrå för native-annonser, reklambyrå för andra annonser och mediabyrå för att få ut annonserna.

Därför känns det rätt att engagera sig i Komm, som är öppen för alla kommunikationsdiscipliner; så att vi kan jobba tillsammans utan revirpinkande.

Man kan naturligtvis fråga sig varför en byrå som Kntnt ska vara med i en bransch- och/eller intresseorganisation överhuvudtaget. Jag tror det kokar ned till vad man har för inställning till samarbete och samverkan.

Anser man sig vara sig själv nog, tror man att ensam är stark och tänker bara på sig själv; tja, då ser man antagligen ingen poäng med att engagera sig för en större sak.

Men om man tycker motsatsen, omfamnar idén att ”a rising tide lifts all boats”, som John F Kennedy sa många gånger, och tror att man tillsammans med andra kan förmå just tidvattnet att stiga; ja, då är det naturligt att engagera sig i en bransch- och intresseorganisation som Komm.

Och vi, Kntnt, hör definitivt till den sista gruppen. Därför har vi övervägt både Swedish Content Agencies och Komm. Och vi fastnade för Komm av de skäl jag har beskrivit.

Men det fanns ytterligare ett tungt vägande skäl. Och det stavas ARU.

Det vinner du på vårt medlemskap

ARU är en förkortning av ansvarig reklamutgivare. Det blir man efter att ha gått en juridisk utbildning som omfattar de viktigaste rättsområdena som berör marknadskommunikation och klarat tentamen. Utbildningen omfattar 5 universitetspoäng, och tar upp marknadsföringslagen, upphovsrätt, varumärkesrätt, internetjuridik och mycket mer.

Vem som helst kan gå ARU-utbildningen på Berghs och bli ansvarig reklamutgivare. Så utbildningen är inte i sig ett skäl för att gå med i Komm.

Men det vi gillar, och tycker är en fördel för dig som är vår kund, är att Komm kräver av sina medlemmar att de har minst en ansvarig reklamutgivare. Och hen ska också förnya sin kompetens vart fjärde år.

Om du har lyssnat på våra poddintervjuerna med advokaterna Sandra Hansson och Cecilia Torelm Tornberg från MarLaw, eller läst några av Cecilias krönikor hos oss, så är du medveten om hur snårig lagstiftningen är om ditt ansvar som avsändare av marknadskommunikation. Det gäller inte bara reklam, utan i än högre grad för content.

Därför vinner du på vårt medlemskap i Komm. För så länge vi är medlemmar kan du vara säker på att vi har en grundlig förståelse för ditt ansvar, och kan beakta det i vår rådgivning.

Egentligen är det självklart att du inte ska jobba med en byrå som inte har en ansvarig reklamutgivare. Så självklart att det är ett krav vid offentlig upphandling.

Din tur

[Avslutande vinjett]

Berätta vad du tycker om Åsikt. Vad gillar du? Vad kan göras bättre? Skicka ett mejl till thomas (med th) snabel-a kntnt.se.

Lyssna på Kntnt Radio

Enklaste sättet att lyssna på Kntnt Radio är med en podcast-app på din smarttelefon eller surfplatta. Här är några alternativ:

När du har en podcast-app är det bara att söka efter KNTNT och sen prenumerera på Kntnt Radio.

Du kan också prenumerera genom att ange denna URL.

Sist men inte minst kan du ladda ned dagens program eller lyssna här:

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Thomas Barregren

Författare: Thomas Barregren

Thomas är en av Sveriges främsta tänkare inom marknadskommunikation i allmänhet och content marketing i synnerhet. Han är en av grundarna till kommunikations- och mjukvarubyrån KNTNT som bland annat har utvecklat planerings, publicerings och rapporteringsverktyget Konzilo. Thomas har arbetat med strategi och content management sedan 2004. Under nio år var han vd för en digitalbyrå som var Sveriges mest snabbväxande bolag och numera ingår i Wunder Group. Thomas har anlitats som talare på IDG:s Webbdagarna, Sveriges Mediebyråers Stockholm Media Week, Content Marketing Norges Epic Content MarketingWednesday Relations Content Marketing Day, DI:s Gasellträff med flera konferenser. Han har förläst vid bland andra IHM och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, hållit föredrag på uppdrag av bland andra Sveriges Kommunikationsbyråer (Komm!), Väst Svenska Handelskammaren och Business Region Göteborg. Han är också medförfattare till boken Content marketing – Värdeskapande marknadskommunikation.

Läs mer av Thomas Barregren

nec ipsum Praesent at consectetur efficitur.
Kntnts nyhesbrev

Kntnts nyhesbrev

Gör som 2200+ kollegor.

Fyll i din epostadress och få ett mejl varje fredag med veckans innehåll.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest